2019 års Viktigaste Papper är här!

2019 års Viktigaste Papper är här!

Viktiga Papper har nog aldrig varit så här omfattande! Det beror bland annat på att det har kommit in hela ÅTTA motioner från medlemmar runt om i landet, vilket är helt fantastiskt.
Vad är Viktiga Papper?

Detta är de årsmöteshandlingar som ligger till grund för Riksårsmötet, också kallat RÅM. Under RÅM träffas medlemmar från hela landet för att rösta om de förslag som finns i Viktiga Papper. Förslagen för 2019 är dessa:

Propositioner (saker som Fältbiologernas styrelse föreslår)
  • Ta bort medlemsavgiften
  • Tidskrift i stadgarna
  • Avveckla förlagsverksamheten
  • Stadgeändringar
Motioner (saker som medlemmar i Fältbiologerna föreslår)
  • Uppdatera Fältbiologernas skogspolitiska program
  • Ändra det skogspolitiska programmet – tre förslag
  • Ändra det klimat- och energipolitiska programmet
  • Ändringar i Fältbiologernas jordbrukspolitiska program
  • Uppmärksamma EU-valet
  • Mat för bättre klimat som fokusfråga
  • Ta avstånd från Sverigedemokraterna
  • Ändra “miljödebatten” till “miljökampen” i vår slogan
I Viktiga Papper kan du också hitta:

Styrelsens propositioner om: 

  • Budgeten= vad föreningen har för inkomster och utgifter
  • Verksamhetsplanen= Vad föreningen har för mål och vad de vill uppnå under det kommande året

Valberednings förslag om föreningens olika poster:

  • Ordförande
  • Vice Ordöfrande
  • Ledamöter
  • Valberedning
  • Revisorer
  • Kommittéer
  • Redaktionen

 

Anmälan till RÅM

Anmälan är stängd.

Vill du göra din röst hörd, men inte kan åka på RÅM?

Anmäl dig då för distansröstning till riks.styrelsen@faltbiologerna.se senast 1 januari kl. 23.59. Då kan du rösta på distans via e-post.