2020 års Viktiga Papper är här!

2020 års Viktiga Papper är här!

Viktiga Papper har nog aldrig varit så här omfattande! Det beror bland annat på att det har kommit in hela ELVA motioner från medlemmar runt om i landet, vilket är helt fantastiskt.
Vad är Viktiga Papper?

Detta är de årsmöteshandlingar som ligger till grund för Riksårsmötet, också kallat RÅM. Under RÅM träffas medlemmar från hela landet för att rösta om de förslag som finns i Viktiga Papper. Förslagen för 2020 är dessa:

Propositioner (saker som Fältbiologernas styrelse föreslår)
 • Budget 2020 – hur pengarna fördelas nästa år
 • Verksamhetsplan 2020 – vad Fältbiologerna ska göra nästa år
 • Medlemsavgift 2021 & medlemsbidrag 
 • Användande av Skånearvsfonden
 • Stadgeändringar 
 • Policy om förhållningssätt till partipolitiska aktörer  
 • Policy om principer för arvodering av förtroendevalda 
 • Propositioner om policydokument 
 • (Tilläggsproposition om åldersgräns)
Motioner (saker som medlemmar i Fältbiologerna föreslår)
 • Ändringar i det jordbrukspolitiska programmet

 • Ändringar i det klimatpolitiska och vattenpolitiska programmet

 • Arvoderad redaktör/sociala medie-samordnare

 • Fältbiologerna producerar en podcast

 • Lägg ner papperstidningen, inte redaktionen

 • Byt fackförbund

 • Tillgängliggör kansliet

 • Stärk föreningens självbestämmande

 • Miljömötet

 • Möjlighet att hålla RÅM i mellandagarna

 • Miljörättvisa

I Viktiga Papper kan du också hitta:

Styrelsens propositioner om: 

 • Budgeten= vad föreningen har för inkomster och utgifter
 • Verksamhetsplanen= Vad föreningen har för mål och vad de vill uppnå under det kommande året

Valberednings förslag om föreningens olika poster:

 • Ordförande
 • Vice Ordöfrande
 • Ledamöter
 • Valberedning
 • Revisorer
 • Kommittéer
 • Redaktionen

Trevlig läsning!

Anmälan till RÅM

Anmälan är stängd.

Vill du göra din röst hörd, men inte kan åka på RÅM?

Anmäl dig då för distansröstning till riks.styrelsen@faltbiologerna.se senast 3 januari kl. 23.59. Då kan du rösta på distans via e-post.