Bidra till nästa nummer av Fältbiologen - tema jordbruk!

Bidra till nästa nummer av Fältbiologen - tema jordbruk!

Skicka in ditt bidrag till nästa nummer av Fältbiologen senast 30 juli!

Nästa nummer kommer behandla ämnet jordbruk! Artiklar, fotografier, konst, poesi – allt platsar i tidningen. Såklart kan du också skriva om något helt annat ämne också!

Deadline för material är den 30 juli. Skicka in ditt bidrag till redaktionen@faltbiologerna.se och skriv till oss på samma mail om du har en idé du vill bolla!

//Redaktionen

P.S. Vi hjälper såklart till om du har frågor eller funderingar eller vill ha hjälp med ditt material. Hör av dig så hjälps vi åt!