Bidra till nästa nummer av tidningen Fältbiologen! Tema: vatten

Bidra till nästa nummer av tidningen Fältbiologen! Tema: vatten

Skicka in ditt bidrag till nästa nummer av Fältbiologen!

Nästa nummer kommer behandla ämnet vatten – den fantastiska och livsnödvändiga vätska som täcker stora delar av vår planet – och vi behöver din hjälp med att författa texter, fotografera, teckna m.m.

Kanske vill du skriva en text om aquaponisk odling, illustrera din bästa marinbiologiska organism, eller något helt annat?

Förslag på artikelteman:

  • Odling, vattenbrist
  • Bevattningssystem
  • Försurning, skogsbruk
  • Marinbiologi
  • Miljömedvetenhet, vilka varor kräver mest vatten?
  • Fiske
  • Klädindustrin
  • Återbruk, second hand

Deadline för material är den 13:e december och vi vill gärna att du hör av dig så snart du bestämt dig för att producera något. Skicka in till redaktionen@faltbiologerna.se.

//Redaktionen

P.S. Vi hjälper såklart till om du har frågor eller funderingar eller vill ha hjälp med ditt material. Hör av dig så hjälps vi åt!