Borta för alltid – FÄLTBIOLOGEN NR 2 2010

Borta för alltid – FÄLTBIOLOGEN NR 2 2010

Borta för alltid – FÄLTBIOLOGEN NR 2 2010


Mången varelse har vandrat på denna jord. Dinosaurierna härskade under en speciell period, senare tog däggdjuren över. Och människorna. Fältbiologen tittar tillbaka på de utdödas liv, men finner också ny kraft att rädda hotade arter och återinföra de förvunna. Borta för alltid – det trodde ni bara.

 

Läs Fältbiologen nr 2 2010 här