Bryter mot FSC-certifiering – igen

Bryter mot FSC-certifiering – igen

Holmen Skog bryter mot sin

FSC-certifiering – igen

För andra året i rad konstaterar Fältbiologernas skogsnätverk att naturhänsynen hos skogsbolaget Holmen Skog brister.


Under de senaste veckorna har Fältbiologernas skogsnätverk varit på inventeringsresa i Härjedalen. Nätverket har besökt avverkningsanmälda skogar på skogsbolaget Holmen Skogs marker. Några av områdena visade sig ha så höga naturvärden att de, enligt Fältbiologerna, borde klassas som nyckelbiotoper. Det skulle innebära att Holmen Skog återigen bryter mot sin FSC-certifiering, något som Fältbiologernas skogsnätverk uppmärksammade redan förra året, då i Strömsunds kommun, Jämtland.

”Den uppfattning vi har fått när vi har kört runt på skogsbilvägarna är att mycket lite naturskog finns kvar i det här området. Det som framträder är ett starkt exploaterat landskap med kalhyggen, torvtäkter, contortaplantager och vidsträckta områden med enformig, brukad skog. Att landskapet vi såg omkring oss var så härjat gör det ännu viktigare att de områden som fortfarande har höga naturvärden sparas.” säger Fältbiologernas skogsnätverk.
Skogsstyrelsen och Holmen har informerats om fynden och nu hoppas Fältbiologerna att myndigheten och bolaget ser till att skogarna med höga naturvärden får stå kvar.

Kontakt
Helena Rimme, 072-742 18 30, helena.rimme@hotmail.com
Ellinor Delin, 072-720 09 17, delin.ellinor@gmail.com