Bryter mot FSC-certifiering

Bryter mot FSC-certifiering

Holmen Skog bryter mot sin FSC-certifiering

Holmen Skog avverkningsanmäler och avverkar skogar med höga naturvärden. Det slår nu Fältbiologernas skogsnätverk fast i en rapport från sommarens inventeringsresa i Jämtland.

Fältbiologernas skogsnätverk konstaterar återigen att skogsnäringen fortsätter att avverka naturskogar. Tillåts skogsnäringen att fortsätta på samma sätt så kommer vi inte att nå miljömålet levande skogar. Idag släpper Fältbiologerna en inventeringsrapport där de granskar Holmen Skogs skogsbruk i Strömsunds kommun och finner att de bryter mot sin FSC-certifiering. – Ideellt arbetande ungdomar ska inte behöva axla det ansvar som skogsbolag, myndigheter och certifierarna borde ta, säger Johan Moberg, en av författarna till rapporten.

Holmen Skog avverkningsanmäler och avverkar skogar med höga naturvärden. Det slår nu Fältbiologernas skogsnätverk fast i en rapport från inventeringar av naturskogar i Jämtland. Sveriges naturskogar försvinner snabbt. Om 20 år uppskattar ArtDatabanken att naturskog enbart kommer att finnas i reservaten, som kommer att utgöra ungefär 5 % av den svenska produktiva skogsmarken. Resten kommer alltså att vara produktionsskog. Samtidigt anser svensk naturvårdsforskning att minst 20 % av skogen behöver skyddas för att skogens biologiska mångfald ska säkerställas. Läget för den svenska skogen är akut, och förvärras förvarje dag som går.

– Sveriges lagar och myndigheter förmår inte att skydda så mycket skog som enligt forskningen skulle krävas för att säkerställa den biologiska mångfalden. Och produktionsmålet prioriteras ständigt över miljömålet, trots att lagen säger att de ska vara jämställda. Därför känner vi fältbiologer oss manade att agera. Vi vill inte se arter dö ut och landskap brytas sönder framför våra ögon, säger Ellinor Delin, från Fältbiologernas skogsnätverk och en av rapportens författare.

Fältbiologernas skogsnätverk, bestående av skogskunniga ungdomar från hela Sverige, anordnade i augusti en inventeringsresa för att belysa den akuta situationen. Inventeringsresan ledde bl.a. till att Holmen tillfälligt stoppade en pågående avverkning, efter att Fältbiologerna uppmärksammat dem på att området hade höga naturvärden. Områdets långsiktiga framtid är fortfarande osäker. Större delen av de avverkningsanmälda områden som besöktes under resan visade sig också ha höga naturvärden.

Skogsstyrelsen har efter Fältbiologernas inventeringsresa besökt ett av deinventerade avverkningsanmälda områdena. Där bekräftade myndigheten Fältbiologernas bedömning att området hade höga naturvärden genom att upprätta två nyckelbiotoper i området. Nyckelbiotoper och skogar med höga naturvärden enligt en viss definition ska enligt FSC:s standard undantas från avverkning. Fältbiologerna anser att Holmen vid flera av de avverkningsanmälda områdena har begått brott mot FSC och har nu anmält detta till bolagets FSC-certifierare. Dessutom släpper Fältbiologerna nu rapporten från resan till myndigheter, politiker, FSC och bolaget.

– Skogsindustrin har mycket pengar och makt att påverka politiken, och därmed lagen. Det är oroväckande att ett skogsbolag inte ens bryr sig om att sätta sig in i hur skogens ekosystem fungerar. Vi hoppas att FSC drar tillbaka Holmens certifikat och att politikerna ser till att myndigheterna får resurser att kunna utföra ett fullgott kontrollarbete. Ungdomar ska inte behöva utföra myndigheternas arbete ideellt för att det ska bli gjort, säger Johan Moberg, Fältbiologernas skogsnätverk och ytterligare en av rapportens författare.

Här kan du läsa skogsnätverkets rapport >>

Kontaktuppgifter:
Ellinor Delin
Fältbiologernas skogsnätverk
072-720  09 17
delin.ellinor@gmail.com

Johan Moberg
Fältbiologernas skogsnätverk
073-807 36 44
johan.jomo.moberg@gmail.com