Signalarter bland bark- och vedlevande insekter i Norra Sverige

Ord.pris 140:-

SIGNALARTER

bland bark- och vedlevande insekter i Norra Sverige

I kampen för våra sista gammelskogar behövs många vapen. Att inventera insektsgnag är idag inte så vanligt, men det är en bra metod och ett komplement till kryptogaminventering. Sedan 2002 finns alla Sveriges bark- och vedlevande insekter beskrivna i en stor bok som getts ut av Artdatabanken, men det som länge saknats är en bok som uteslutande behandlar insekter som är lättigenkända, signalerar höga naturvärden och lämnar tydliga spår efter sig i bark och ved. Och som dessutom lätt går att bära med sig. Signalarter bland bark och vedlevande insekter i norra Sverige är den första fälthandboken om insektsgnag och förhoppningsvis kommer den vara till stor nytta och glädje för fältbiologer, skogsinventerare, entomologer och många andra.

Författare: Bengt Ehnström

Fotografier: Magnus Bjelkefelt

År: 2013

Sidantal: 84 sidor

Format: 204×124 mm, Limmad rygg

ISBN: 978-91-637-1086-5