Småkryp i sötvatten

Ord.pris 45:-

Småkryp i sötvatten

Artbestämningsnycklar för de vanligaste djuren i våra sötvatten. Små notiser berättar om de olika djurgruppernas biologi, födoval och krav på miljön. En kort inledning ger tips om hur man hittar småkryp under ytan. Småkryp i sötvatten kan användas av alla med lupp och mjuk pincett som enda hjälpmedel. Ett rikligt bildmaterial underlättar bestämningarna.

Författare:  G. Mandahl-Barth

År: 2000

Sidantal: Häftad, 48 sidor (6:e upplagan)

Förlag: Fältbiologerna

ISBN-nummer: 91-85094-69-2