Dataskydd

Hur vi behandlar personuppgifter

Fältbiologerna med organisationsnummer 802004-2738 är personuppgiftsansvarig när föreningens verksamheter behandlar personuppgifter.

För vissa uppgifter om medlemmar har vi ett gemensamt ansvar. Dels med klubbar och distrikt, dels med vår fristående föräldrarorganisation Naturskyddsföreningen

För uppgifter om autogirobetalare har vi ett gemensamt ansvar med betaltjänstleverantörerna.

Fältbiologerna tycker att den personliga integriteten är värdefull och vi värdesätter att hantera personuppgifter korrekt och säkert. De som anförtror oss sina uppgifter ska vara trygga.

Vi följer Dataskyddsförordningen och de andra lagar och regler som gäller på dataskyddsområdet.

Fältbiologerna vill ha ett transparent förhållningssätt gentemot de registrerade personerna. Information till dem ska vara klar och tydlig.

Kontaktuppgifter till oss ska alltid ingå i den information vi lämnar till de registrerade.

Har du frågor i egenskap av medlem ska du kontakta oss på medlem@faltbiologerna.se.

Har du allmänna frågor om hur vi behandlar personuppgifter kan du kontakta vår kanslichef som nås på dataskydd@faltbiologerna.se

Läs mer om vårt autogiroavtal >>

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Handlingsplan för integritetsarbete på Fältbiologerna