Diskutera 2022 års motioner och propositioner

Diskutera 2022 års motioner och propositioner


Diskutera årets motioner och propositioner!


Vad är en motion/proposition?

Viktiga Papper innehåller bland annat så kallade propositioner, som är riksstyrelsens förslag på hur organisationen ska utvecklas framöver. Motioner är medlemmarnas förlag.

Motionerna och propositionerna består av en beskrivande text och en eller flera att-satser. Att-satserna är meningarna som står sist i varje del av Viktiga Papper (T.ex “Riksstyrelsen yrkar/föreslår att…”). Det är att-satserna som det kommer röstas om under RÅM. Till varje motion har också styrelsen skrivit ett svar med förslag på hur RÅM enligt styrelsen borde rösta i frågan.


Diskutera motioner och propositioner!

Vill du diskutera en viss proposition eller motion redan före RÅM? Kul! Du hittar diskussionerna under “Diskutera”. Du kan också hitta länkar till diskussionerna i själva Viktiga Papper vid varje motion eller proposition!

Diskutera


Diskutera årets motioner

⌚  Brutet verksamhetsår för redaktionen Diskutera >>

🔍  En anspråkslös rättelse Diskutera >>

✈ Förstatligande av flyget är idealism – Hitta alternativ till flyg Diskutera >>

📚  Förverkliga en fältbiologisk bildningstradition Diskutera >>

👵 Höj medlemsåldern Diskutera >>

🌍  Hjälp Auroramålet att stämma staten Diskutera >>

🗯 En Grön Ny Giv och samarbete med fack- och arbetarrörelse Diskutera >>

📉. Vi måste tämja finanssektorn Diskutera >>

🌲  Ändringar i Fältbiologernas skogspolitiska program Diskutera >>

🍊 Ändringar i Fältbiologernas ställningstagande mot GMO Diskutera >>


Diskutera årets propositioner

💰 Medlemsavgift 2023 Diskutera >>

💸 Pengapartpropositionen Diskutera >>

👤 Policy om rekryteringar Diskutera >>

💰 Ekonomisk policy Diskutera >>

💭 Strategi 2022-2024 Diskutera >>

💭 Ändringar i Fältbiologernas stadgar Diskutera >>

🌊 Revidering av havspolitiska programmet Diskutera >>

🍊 Revidering av jorbrukspolitiska programmet Diskutera >>

👷 Revidering av gruvpolitiska programmet Diskutera >>

🌍 Revidering av klimat- och energipolitiska programmet Diskutera >>

🌲 Revidering av skogspolitiska programmet Diskutera >>

👬👫 Revidering av Jämställd- och mångfaldsplan Diskutera >>

👬👫 Inkluderingsverktyget (tidigare jämlikhetsverktyget) Diskutera >>

💭 Verksamhetsplan 2022 Diskutera >>

💰 Budget 2022 Diskutera >>
Mer info

Har du frågor om diskussionerna?

Har du frågor om Viktiga Papper? Tveka inte att höra av dig till riks.styrelsen@faltbiologerna.se.

Har du frågor om diskussionerna? Maila då gärna Malva: verksamhetsutvecklare@faltbiologerna.se


Anmäl dig till RÅM!

Läs mer och anmäl dig till riksårsmötet 2022. Sista anmälningsdag är 17 december.