En levande landsbygd? – FÄLTBIOLOGEN NR 1/2013

En levande landsbygd? – FÄLTBIOLOGEN NR 1/2013

En levande landsbygd? – FÄLTBIOLOGEN NR 1/2013


Det finns all anledning att ägna en tanke åt vad landet egentligen är, en liten byhåla, ett skogsplantage i norra Sveriges inland – eller en plats där vi lever tillsammans med något som är större än oss själva. Fältbiologen 1/2013 handlar om landsbygdens vara och icke vara.

 

Läs Fältbiologen nr 1 2013 här