Externa samarbeten

Ingen organisation, oavsett hur grym och härlig, kan förändra världen på egen hand.

  • Utbyte med unga från Egypten 2015
    Utbyte med unga från Egypten 2015
    Bild 1/1

Vi har massvis med intresseområden som andra föreningar också jobbar med, och det lönar sig att samarbeta! Därför har vi sammanställt en lista med befintliga samarbeten, en del organisationer är vi representanterade av en fältbiolog i deras styrelse, en del har vi utbyte av varandra på andra sätt.

Våra representanter väljs av styrelsen med syftet att Fältbiologerna dels ska vara uppdaterade inom olika miljöområden och dels fungera som en aktiv och effektiv politisk påtryckare inom t.ex fiskefrågan eller kemikalielagsstiftning. Dessa samarbeten är en viktig del för Fältbiologerna.

Arbetar någon av organisationerna med ditt favoritområde? Eller är du bara nyfiken på vad som händer inom någon gren? Hör då av dig till styrelsen eller den kontaktperson som nedan finns angiven för att se hur du kan engagera dig.

 

Fishsec

Fiskesekretariatet. Sekretariatet är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, Sportfiskarna och Fältbiologerna som genom Fishsec arbetar inom EU för att påverka politiker och fiskeindustrin att fiske ska bedrivas inom ramarna för det marina ekosystemet. Inom EU samarbetar Fishsec bl.a med polska NGO's för att rusta dem med kunskap så att de sedan ska kunna ligga på sina myndigheter och beslutsfattare för ett hållbart fiske. I dagsläget lobbar de hårt mot de politiker som ska sätta nya riktlinjer inför 2012 (se http://ocean2012.eu för en peppande mellanstatlig kamp för att rädda haven).

Anna von Wirth 073-0836006 / anna.von.wirth[a]gmail.com


Färnebo Folkhögskola

Färnebo folkhögskola är freds-, miljö- och solidaritetsrörelsens folkhögskola. Bakom skolan står Fältbiologerna tillsammans med 14 andra organisationer och tillsammans vill vi verka för internationell jämlikhet, rättvis fred, hushållning med jordens resurser, demokrati, mänskliga fri- och rättigheter samt jämställdhet mellan könen. Skolan anordnar resande kurser till Afrika och Sydamerika samt en filmkurs med tema Klimat. Det finns goda möjligheter att påverka kursutbudet, så när du får en idé du vill genomföra kontakta skolan eller vår representant.

Kontakt: Marit Tollvik 070-7202811 / marit.tollvik[a]gmail.com


Chemsec

Internationella kemikaliesekretariatet verkar för att minska klyftan mellan beslutsfattare, industri, ideella organisationer och vetenskapen för att kunna nå målet en giftfri miljö. Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna och Jordens Vänner är medlemmarna som till största delen arbetar inom EU, men även globalt, och för att få till stånd förändringar inom lagstiftningen. Chemsec står för en oerhörd kompetens och stort kunnande inom den politik som rör kemikalier. Genom sitt engagemang i Chemsec får Fältbiologerna ut åsikter om kemikalier som i dagsläget inte får så mycket annat utrymme.

Kontakt: Haldor Lorimer-Olssom


KRAV

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för ekologisk mat, som utgår från den ekologiska grunden och som dessutom ställer höga kvalitétskrav på bland annat god djuromsorg, socialt ansvar och minskad klimatpåverkan. KRAV-certifierad mat odlas utan kemiska bekämpningsmedel och innehåller inga naturfrämmande tillsatser. Fältbiologerna är en av 28 medlemsorganisationer i KRAV. Varje organisation väljer en medlemsrepresentant. Styrelsen i KRAV väljs sedan av medlemsrepresentanterna på årsmöten. Medlemsrepresentanterna är också med och beslutar på två årliga medlemsmöten. Inför 2012 ska det t.ex beslutas om hur KRAV ställer sig till nanoteknik och nanopertiklar som innebär okända risker i livsmedel.

Kontakt: Sofie Karlsson 0709 991 731 / sofie.k[a]gmail.com


MKG

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning bevakar och granskar SKB och kärnkraftsindustrins arbete med ett planerat slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. MKG är ett samarbete mellan Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen Kalmar län, Naturskyddsföreningen Uppsala län, OSS - Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar och Naturskyddsföreningen.

Kontakt: Anna Sundahl 0703 017 472 / anna_sundahl[a]hotmail.com


Naturskyddsföreningen

En moderorganisation till Fältbiologerna och ett mycket bra alternativ när en blir för gammal för Fältbiologerna. Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra genom att sprida kunskap, kartlägga miljöhot, skapa lösningar samt påverka politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt.

Kontakt: Sara Vikström Olsson / sara.vikstrom.olsson@faltbiologerna.se


AirClim

Försurnings- och klimatsekretariatet Drivs av fyra svenska natur- och miljöintresserade organisationer: Fältbiologerna, Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF. Målet är att öka medvetenheten om problemen med luftföroreningar och växhusgaser. Genom ökat opinionstryck vill de få till stånd nödvändiga minskningar av utsläppen.

Kontakt: Patrick Scott Rossi 073 08 28 709 / patrick.scott.rossi[a]faltbiologerna.se


Jordens Vänner

En systerorganisation till Fältbiologerna och en organisation när (den ändå tidiga) pensionsåldern nåtts. Jordens Vänner arbetar med en rad olika frågor/kampanjer som på olika sätt är viktiga för att skapa ett hållbart, mänskligt och rättvist samhälle.

 

Studiefrämjandet

Studieförbundet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. De är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Fältbiologerna är en av Studiefrämjandets 19 medlemsorganisationer. Du kan kontakta dem om din klubb vill starta en studiecirkel som en del av Fältbiologernas verksamhet. Ofta kan de hjälpa till med lokal, tillgång til kopiator eller liknande. Om ni är minst 5 personer som träffas ett antal gånger kan ni också få ett mindre ekonomiskt bidrag.

 

Sidan senast uppdaterad den 15 Sep 2015
Logga in
Fältbiologerna 2016 | Kontakta webmaster
RSS: Allt nytt | Kalendarium
Se mer av Fältbiologerna: