Debatt

Intern debatt: En föreningssekreterare kan på ett bra sätt stötta styrelsen

Frisk av naturen / Fältbiologen nr 2/2013 /

Vår vision är att Fältbiologerna ska vara en förening för alla natur- och miljöintresserade ungdomar. Fältbiologerna ska vara en bred ungdomsrörelse där den enskilda medlemmen kan organisera sig tillsammans med andra, upptäcka naturen och rädda världen. Tyvärr är Fältbiologerna långt därifrån idag. Vi ser en föreningssekreterare som en av flera pusselbitar för att nå dit. 

Intern debatt: Styrelsen tar kostsamma beslut utan förankring i föreningen

Frisk av naturen / Fältbiologen nr 2/2013 /

Utvecklingen inom Fältbiologernas riksförening har under den senaste tiden gått mot att prioritera kostsamma anställningar i stället för anslag till ideellt organiserade föreningsaktiviteter. I den budget som gick igenom vid riksårsmötet 2013 (RÅM) rymdes bara en handfull stora riksaktiviteter samtidigt som kostnaderna för anställningar ökade kraftigt. Det finns arbetsuppgifter som i nuläget måste läggas på anställda men när styrelsen nu beslutat att frångå både budget och årsmötesbeslut för att finansiera en helt ny, mycket omfattande tjänst tycker vi att måttet är rågat.

Intern debatt: Förutsättningar för klubbaktivitet

Växer pengar på träd? / Fältbiologen nr 3/2012 /

Svar på debattartikel i Fältbiologen 1/2012.

Fältbiologernas attityd, att vi ska göra allt själva, bestämma allt själva och rädda världen, gillar jag skarpt. Föreningen ska vara medlemsstyrd, det är medlemmarnas engagemang som står i centrum och det är det som ska styra. Kleo Bartilsson och Magnus Bjelkefelt börjar också sitt debattinlägg ungefär så och drar samma slutsats som jag – att Fältbiologerna därför kräver både mycket engagemang och tid av sina medlemmar.

Intern debatt: Satsa på klubbaktivitet

I din närhet / Fältbiologen nr 1/2012 /

Fältbiologerna ska vara en förening som är uppbyggd av sina medlemmar. Vi ska göra saker själva. Vi lär oss saker tillsammans genom att göra dem, vi lär av varandra och hjälps åt. Vi kan titta på fåglar, lära oss lavar, rädda skogar och stoppa vägbyggen. Genom att organisera oss, dela kunskap och låta alla vara med får vi större möjligheter att påverka, lära oss nya saker och träffa andra ungdomar som vill åt samma håll. Vi har varandra – det är vår styrka. Men en medlemsstyrd förening, som vår, kräver både engagemang och tid av sina medlemmar.

Debatt: Skogspolitisk rättsröta

Vi går på grönbete / Fältbiologen nr 1/2011 /

Skogsnaturen är rättsligt helt försvarslös. Det spelar ingen roll hur många lagbrott skogsbolagen begår mot skogsvårdslagen, miljöbalken eller brottsbalken – om de har med naturhänsyn att göra leder de aldrig till åtal och än mindre till fällande dom. 

Debatt: "Viltvården" är inte vård

Jakten går vidare / Fältbiologen nr 3-4/2010 /

Knappt 300 000 personer är medlemmar i de två jägarföreningarna som finns i Sverige, eller ungefär fyra procent av den vuxna befolkningen. Denna minoritet (framför allt Svenska Jägareförbundet) bestämmer hur den svenska faunan ska vara sammansatt.

Intern debatt: Färre projektanställda i föreningen!

Bland blommor och bin / Fältbiologen nr 1-2/2008 /

Under flera år har Fältbiologerna drivit projekt med externa pengar, de har hetat Skogsklok, En helg i Naturen, Klubbsporre och nu i år Mötesplats: naturen. 

Intern debatt: Välkommet att diskutera projekten

Bland blommor och bin / Fältbiologen nr 1-2/2008 /

Projekten är och har varit en möjlighet att söka externa pengar och på så sätt genomföra verksamhet utöver den som redan existerar! 

Debatt: Sparka uppåt! – lägg skulden där den hör hemma

Resandet bakom allt / Fältbiologen nr 2/2007 /

Ett svar till artikeln: "Köp dig ett renare samvete” i Fältbiologen nr 1/07.

Debatt: Uranbrytning i Sverige?

Historier från Historien / Fältbiologen nr 1/2007 /

Marknadspriset på uran har ökat ungefär sju gånger på ett par år. Följden har blivit kö hos tillståndsmyndigheten Bergsstaten för att få undersökningstillstånd (inmutning) på de sedan tidigare kända svenska uranförekomsterna. Dessa förekomster undersöktes senast fram till 1980-talet.

Logga in
Fältbiologerna 2016 | Kontakta webmaster
RSS: Allt nytt | Kalendarium
Se mer av Fältbiologerna: