Fältbiologen nr 2/2013

Frisk av naturen

Fältbiologen 2/2013 framsida

Diettrenderna avlöser varandra och verkar följa någon sorts eget mode snarare än vetenskap. Men hälsa handlar om så mycket mer än dieter och att få en kropp som ser snygg ut på stranden. Hälsa och miljö är sammankopplat och i det här numret av Fältbiologen utforskar vi den aspekten av begreppet hälsa.

Ladda ner fil
Fältbiologen 2013 nr 2.pdf7.41 MB

Artiklar ur detta nummer

På väg genom Skåne

Frisk av naturen / Fältbiologen nr 2/2013 /

Mer än 100 mil markerad vandringsled ligger ostört väntande i det skånska landskapet för den som får lust. Skåneleden kallas denna stig, och längs med den finns vindskydd för den bekväma eller mindre bemedlade som inte äger eller vill bära på ett tält, men som ändå vill sträcka ut äventyret till längre än en dagstur.

Vandring för vattnet

Frisk av naturen / Fältbiologen nr 2/2013 /

Guld förblindar företag. Det vet Östergötlands och Jönköpings fältbiologer som mellan 3 och 9 juni vandrade mellan Vadstena och Gränna. 

Plastigt liv

Frisk av naturen / Fältbiologen nr 2/2013 /

Plast är inget naturmaterial. Det växer inte på träd och du kan inte skörda det från en åker. Men trots detta är plasten idag ett av de allra naturligaste inslagen i våra liv. Vi använder det varje dag i allt från livsmedelsförpackningar och kläder till hjärtpumpar, dammsugare och som ingredienser i hygienartiklar och skönhetsprodukter. 

Friluftsliv med förhinder

Frisk av naturen / Fältbiologen nr 2/2013 /

Att ta sig fram på branta stigar eller titta på fåglar är inte alltid så lätt för den som sitter i rullstol eller har en synnedsättning. Tina, Anna och Pelle har alla erfarenhet av friluftsliv i kombination med ett funktionshinder.

Enkelliv

Frisk av naturen / Fältbiologen nr 2/2013 /

Begreppet frivillig enkelhet kan beskrivas på flera olika sätt. Det kan handla om att öka sin grad av självförsörjning eller att minska sin konsumtion och sitt beroende av prylar. Yasmine och Sanna har valt bort bekvämligheterna för ett liv i enkelhet. 

Att mäta skogens värde

Frisk av naturen / Fältbiologen nr 2/2013 /

Karats Råvvåive vildmark är ett stort, oskyddat skogsområde i den sydvästra delen av Jokkmokks kommun. Sedan 2008 har området inventerats av Skydda skogen, Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen och områdets höga naturvärden är väl dokumenterade. I sommar kommer det att vara ett läger där, men den här gången med fokus på dess sociala värden. Linda Nordström är med i planeringsgruppen för lägret. 

Hormonfria skydd

Frisk av naturen / Fältbiologen nr 2/2013 /

Kvinnor förlorar sexlusten och får blodproppar. Fiskar och grodor byter kön och blir sterila. Trots att hormonella preventivmedel ger biverkningar på både hälsa och miljö är de ofta förstahandsalternativet när kvinnor skaffar preventivmedel. Men det finns alternativ – ett av dem är pessaret FemCap.

Möglig syra

Frisk av naturen / Fältbiologen nr 2/2013 /

Citronsyra, är inte det saften från citroner? Namnet ger oss intrycket av att det handlar om något som utvinns ur citroner. Vad få känner till är det framställs på ett väldigt oglamoröst kemiskt vis med hjälp av mögel och bensen.

Havets hälsa hälsar hem

Frisk av naturen / Fältbiologen nr 2/2013 /

Det är mycket som händer med vår planet just nu både på land och i vatten. De flesta känner till de konflikter som finns mellan nyttjande och bevarande av resurser på land, men färre är medvetna om de konsekvenser människans exploatering av havet får. Ett tydligt exempel på en resurs från haven som vi exploaterat till den grad att den nu är hotad, är fisk. 

Spåren berättar om nattligt drama i vargskogen

Frisk av naturen / Fältbiologen nr 2/2013 /

April månad. Jag rör mig långsamt längs en grusväg, en halvmil väster om Karlskoga i östra Värmland. Dubbeltrastens vemodiga sång ljuder inifrån tallskogen. En korp ropar någonstans långt bort. Här råder lugn. Men för ett dygn sedan var detta platsen för ett storslaget drama på liv och död, som få människor någonsin bevittnat. Men för den som kan tyda markens spår, framträder allting som en öppen bok. 

Vidunderliga formationer

Frisk av naturen / Fältbiologen nr 2/2013 /

Fältbiologin har en tendens att ibland förlora sig i detaljer och tappa landskapsperspektivet. Visst kan det vara svindlande att luppa spor­gångar eller mikroskopera fasettögon men det är lite som att bara lyssna på valthornet i Beethovens femte symfoni, man riskerar att gå miste om helheten.

Krönika: Rulla runt!

Frisk av naturen / Fältbiologen nr 2/2013 /

Många är väldigt rädda för att de ska skada sig. Många tror att de ska bryta nacken och dö. Många tycker att det är alldeles för långt ner till marken och många känner sig alldeles, alldeles för gamla. 

Expertsvar: Hur kan man bemöta Eskil Erlandssons argument, när det gäller skogsfrågor, att ”äganderätten går före allt”?

Frisk av naturen / Fältbiologen nr 2/2013 /

Hur kan man bemöta Eskil Erlandssons argument, när det gäller skogsfrågor, att ”äganderätten går före allt”? /Jonte Pensén

Intern debatt: En föreningssekreterare kan på ett bra sätt stötta styrelsen

Frisk av naturen / Fältbiologen nr 2/2013 /

Vår vision är att Fältbiologerna ska vara en förening för alla natur- och miljöintresserade ungdomar. Fältbiologerna ska vara en bred ungdomsrörelse där den enskilda medlemmen kan organisera sig tillsammans med andra, upptäcka naturen och rädda världen. Tyvärr är Fältbiologerna långt därifrån idag. Vi ser en föreningssekreterare som en av flera pusselbitar för att nå dit. 

Intern debatt: Styrelsen tar kostsamma beslut utan förankring i föreningen

Frisk av naturen / Fältbiologen nr 2/2013 /

Utvecklingen inom Fältbiologernas riksförening har under den senaste tiden gått mot att prioritera kostsamma anställningar i stället för anslag till ideellt organiserade föreningsaktiviteter. I den budget som gick igenom vid riksårsmötet 2013 (RÅM) rymdes bara en handfull stora riksaktiviteter samtidigt som kostnaderna för anställningar ökade kraftigt. Det finns arbetsuppgifter som i nuläget måste läggas på anställda men när styrelsen nu beslutat att frångå både budget och årsmötesbeslut för att finansiera en helt ny, mycket omfattande tjänst tycker vi att måttet är rågat.

Logga in
Fältbiologerna 2016 | Kontakta webmaster
RSS: Allt nytt | Kalendarium
Se mer av Fältbiologerna: