Fältbiologen nr 3/2008

H2O

Vatten är grunden för vårt liv, inte enbart för vårt fysiska liv. Vatten ger oss njutning, stillhet och utmaningar för oss som människor. Och att havet täcker över 70 procent av vår planets yta gör att det påverkar oss otroligt mycket. Det här numret handlar om vatten: i fjällsjöar, på kalhyggen och hemma i din kran.

Ladda ner fil
Fältbiologen 3/2008.pdf6.72 MB

Artiklar ur detta nummer

Kör fel och hamna rätt

H2O / Fältbiologen nr 3/2008 /

Färdas man på cykel ser man mycket mer än annars och skyltningen för cyklister är inte den bästa, varför man ser mer än man egentligen vill. 

Europas aktivister möttes i Malmö

H2O / Fältbiologen nr 3/2008 /

I september hölls Europeiska Sociala Forumet för första gången i Sverige. Fältbiologer från hela landet var där.

Djuphavet och dess mysterium

H2O / Fältbiologen nr 3/2008 /

Om de djupaste haven vet människorna mindre än om månen. En värld av fantastiska skådespel och en värdefull mångfald, men allvarligt hotad av jakten på de sista matfiskarna.

Ännu en förstörd skogsbäck

H2O / Fältbiologen nr 3/2008 /

Inte en tillstymmelse till kantzon.  Näringsläckage och gulnande mossa. Den här gången är det en privat markägare som har avverkat sin skog med hjälp av skogsägarföreningen Norrskog. Hygget är upptaget vid Byviken, en kustskog i Västernorrland. 

Djup forskning på hög nivå

H2O / Fältbiologen nr 3/2008 /

I Abisko går forskarna till botten av sjöarna för att ta reda på hur ett varmare klimat kommer att påverka ett av de känsliga ekosystemen i fjällen.  

På besök i den ryska taigan

H2O / Fältbiologen nr 3/2008 /

Före och efter Taiga Rescue Networks konferens i ryska Karelen, fick ett halvdussin fältbiologer se riktig rysk gammelskog. Både stående där den stått i många hundra år, och nersågad påväg att bli möbler åt IKEA.

Haveriet

H2O / Fältbiologen nr 3/2008 /

Havet täcker över sjuttio procent av jorden, vatten är livsviktigt för allt liv och finns till 98 % i havet (både i form av havsvatten och is). Det är inte konstigt att en så stor flytande massa har en otrolig påverkan på vår planets klimat. Havscirkulationer och hur det påverkar vädret är en knepig grej, men förståelsen för hur allt hänger ihop ger en viktig och nyttig helhetsbild av jorden.

Östersjön – hav i förändring

H2O / Fältbiologen nr 3/2008 /

Östersjön är ett ungt bräckvattenhav. Få arter har hunnit anpassa sig till de speciella förhållanden som det bräckta vattnet orsakar. Därför är Östersjön ett artfattigt hav. Här klarar sig bara vissa arter, både marina och från sötvatten, som tål att leva i ”fel” salthalt. Artfattigheten gör Östersjöns ekosystem väldigt känsligt.

Recension: Skräp

H2O / Fältbiologen nr 3/2008 /

Skräp

Mattias Hagberg

Bokförlaget Atlas, 2008

Recension: Orkidéfeber

H2O / Fältbiologen nr 3/2008 /

Orkidéfeber

Eric Hansen

Forum, 2003

Logga in
Fältbiologerna 2016 | Kontakta webmaster
RSS: Allt nytt | Kalendarium
Se mer av Fältbiologerna: