Fältbiologen nr 2/2006

Hejdå skogen (eller varför vi behöver en internationell skogskamp)

Ett stort nummer om skogen. Eller ett nummer om varför en internationell skogskamp behövs. Är regnskogen en åttiotalspryl? Fungerar miljöcertifieringen av skog? Det är bara några av de frågor som tas upp i numret.

Ladda ner fil
Fältbiologen 2/2006.pdf10.84 MB

Artiklar ur detta nummer

Hjällstadskogen – Fältbiologernas naturreservat

Hejdå skogen (eller varför vi behöver en internationell skogskamp) / Fältbiologen nr 2/2006 /
Hjällstadskogen.

Två tranor flyger högljutt ropande över sjön. Det är vårsmå blad i björkriset när vi står i den blöta vitmossan vid Höksjön och konstaterar att ett stort hygge är uppbrutet i sydväst. Och att stora delar av det som liknar skog på andra sidan bara är en smal kantzon av träd som hjälpligt skymmer att skogen inte längre finns där bakom. 

Skogens återkomst

Hejdå skogen (eller varför vi behöver en internationell skogskamp) / Fältbiologen nr 2/2006 /

Där torkan och solen ödelägger grödor och betesmarker är det svårt att finna framtidshopp. Trots det lyckades människorna runt Kadavakurichi vända utvecklingen och locka tillbaka vattnet till sitt land. Locka tillbaka möjligheterna och framtidstron.

Växtkraft

Hejdå skogen (eller varför vi behöver en internationell skogskamp) / Fältbiologen nr 2/2006 /

En fältbiolog med självaktning går inte till apoteket med sin förkylning. Varför knapra piller från affären när det finns örter i skogen? Anna Sunesson som läser naturmedicin vid Biskops-Arnös folkhögskola ger oss tipsen.¨

Flykten till verkligheten

Hejdå skogen (eller varför vi behöver en internationell skogskamp) / Fältbiologen nr 2/2006 /

Vattnet har just brutit sig ur isen och forsar 70 meter nedanför berget. Skott lyser blekgröna, kvällssolen låter barrträden rita skuggor över mossan. Tjockt mörker i snåren, vitsippan skimrar overkligt i halvdunklet. Gråmålade gymnastikskor smyger sig fram över stenarna. 

Mycket snack, lite skog

Hejdå skogen (eller varför vi behöver en internationell skogskamp) / Fältbiologen nr 2/2006 /

I Februari skickade fältbiologernas skogsnätverk en enkät till de miljöansvariga i samtliga riksdagspartier.

Demokratiskådning

Hejdå skogen (eller varför vi behöver en internationell skogskamp) / Fältbiologen nr 2/2006 /

Fältbiologerna ser gärna sig själva som en jämställd och demokratisk organisation. Thomas Erikssen undersöker sanningen i en universitetsuppsats som han har skrivit på under den senaste månaden.

Rädda en regnskog – en åttiotalspryl?

Hejdå skogen (eller varför vi behöver en internationell skogskamp) / Fältbiologen nr 2/2006 /
Regnskogen - blev den räddad?

Över hela Sverige samlades det pengar. Bösskramling, skolbasarer, kaninhoppningstävlingar, bit för bit räddades regnskogen. Men vad hände sen? Är den räddad nu?

Att märka skogen

Hejdå skogen (eller varför vi behöver en internationell skogskamp) / Fältbiologen nr 2/2006 /

Mirjam Lööf har i flera år suttit som Fältbiologernas representant i det svenska FSC-rådet. Här berättar hon om den internationella miljömärkningen för skogsbruket.

Logga in
Fältbiologerna 2016 | Kontakta webmaster
RSS: Allt nytt | Kalendarium
Se mer av Fältbiologerna: