Fältbiologen

Fältbiologen- Vår medlemstidning

Här hittar du våra nummer av vår medlemstidning Fältbiologen! Fältbiologen ger dig kunskap om aktuella miljöfrågor och allt du inte visste om bromsar, maneter och slemsvampar. Fältbiologen innehåller artiklar, reportage, notiser, serier och kommentarer inom områden miljö och natur. Fältbiologen utkommer med ca 4 nummer per år. Medlemmar i Fältbiologerna får Fältbiologen gratis. Du kan också prenumerera på Fältbiologen för 250 kr/år.