Poesi för en sårad värld

Allvarligt talat / Fältbiologen nr 2/2016 /

KULTUR: Om människor ser sig allt längre bort från naturen, vad händer då med miljöengagemanget? Vi hörde talas om genren ekopoesi och blev nyfikna! 

  • Poesi för en sårad värld
    Poesi för en sårad värld
    Bild 1/1
Text: 
Thomas K Jensen

När människor i industrialiseringens spår under 1700- och 1800-talet flyttade in till större städer upplevde många en förlust av kontakten med naturen. Som en motreaktion uppstod den så kallade naturlyriken: en litterär strömning där bilden av den ursprungliga och oförstörda naturen romantiserades som motpol till städernas smog och smuts. Denna motsatsuppdelning kan idag kännas naiv eftersom vi nu på ett tydligt sätt kan se hur mänskliga aktiviteter på ett genomgripande sätt förändrar och påverkar miljön och klimatet. Att då tala om en separat, ostörd natur blir att gömma sig för sanningen. Dessutom innebär uppdelningen mellan natur och människa att en blundar för de komplexa kretslopp som alla vi levande varelser i ekosystemet Jorden deltar i och utgör. Att i det läget tala om en natur skild från människan blir bara ett hinder i arbetet och kampen för den nödvändiga omställningen till ett hållbart samhälle.

Finns det då inget inom den nutida litteraturen som på ett bättre sätt än den forna naturlyriken behandlar och belyser detta komplexa samspel mellan olika former av liv och icke-liv? Jovisst gör det det: det kallas ekopoesi! Vilket kan läsas ungefär ”ekologisk poesi”. Genren uppstod i USA i början av 2000-talet, med ett större antal aktiva författare som publicerades i den numera nedlagda tidskriften Ecopoetics. Dikterna har ofta ekologiska teman och försöker på olika sätt problematisera den exploativa natursyn som ligger till grund för industrialiseringen och därmed i förlängning de samtida miljökatastrofer vi brottas med nu. 

Först på senare år har ekopoesin spridit sig till Sverige: under 2014 publicerades exempelvis två diktsamlingar med tydligt ekopoetiska teman: Jonas Grens Lantmäteriet och Anna Gerners Skall. Även Aase Bergs Liknöjd fauna kan räknas till dessa. 

Ekopoesin kan sägas ha accepterat att den natur som naturlyriken föreställer sig till stora delar redan är ödelagd, eller i alla fall allvarligt sårad, med en stark medvetenhet om människans ansvar för detta. Och detta kanske är ekopoesins största styrka: att den kan vara ett kraftfullt medel mot omvärldens nonchalans. Vi har de vetenskapliga förklaringarna, siffrorna och prognoserna, men många saknar fortfarande det känslomässiga engagemanget för miljöfrågor, kanske på grund av att de (felaktigt) anser att de ligger långt borta i både tid och rum. Ekopoesin kan i det läget erbjuda en bro till det emotionella och väcka klimat- ångesten även hos den mest förhärdade törnekaren

Läs mer  

  • Lantmäteriet, Jonas Gren 
  • Skall, Anna Gerner 
  • Liknöjd fauna, Aase Berg
Fler artiklar ur detta nummer
Sidan senast uppdaterad den 24 Aug 2016

Kommentarer (0)

Kommentera artikeln

Logga in
Fältbiologerna 2016 | Kontakta webmaster
RSS: Allt nytt | Kalendarium
Se mer av Fältbiologerna: