Fältbiologerna intervjuade om miljörättvisa och 2021 i tre medier

Fältbiologerna intervjuade om miljörättvisa och 2021 i tre medier

Den senaste tiden har både SyreFlamman och Natursidan intervjuat Fältbiologerna om vår nya antirasistiska, antipatriarkala och antikapitalistiska politik för miljörättvisa – och om våra planer för år 2021. Många av intervjufrågorna berör Fältbiologernas nya program för miljörättvisa, som ni kan läsa i sin helhet här. Nedan presenteras alla tre intervjuer:

Flamman – “Nu vill Fältbiologerna avskaffa kapitalismen”

Varför antar en natur­kännarförening ett program för ekonomisk demokrati?
– Vår vision är en värld där naturens bästa står i centrum, och för att lösa klimatkrisen och artdöden måste det ekonomiska systemet förändras i grunden. Kapitalismen – och alla andra ekonomiska system som moderna stater har prövat, exempelvis i Sovjetunionen – har misslyckats. Alla människors grundbehov måste uppfyllas inom planetens gränser, och då behövs en ny och radikalt annorlunda väg. Så vi är emot kapitalismen, men det betyder inte att vi är socialister.

Så vad är det för system ni söker?
– Vi vill avsluta den absurda jakten på tillväxt. Människor och ekosystem måste prioriteras över privata vinster, och det kräver ökad demokratisk kontroll.

Så inleds tidningen Flammans intervju med vår nya ordförande Leo Rudberg. Läs hela intervjun här.

Syre: “Fältbiologerna motsätter sig kapitalism”

Nu när, som Rudberg beskriver det, Fältbiologerna tar sin kamp för en levande planet från gatans demonstrationer till maktens korridorer så är myten om grön tillväxt någonting fundamentalt som måste diskuteras. Grön tillväxt som han menar att forskningen gång på gång visat inte fungerar. Istället måste andra mål för ekonomin sättas upp, där produktion och teknikutvecklingen ska gynna hela mänskligheten och ska upprättas inom de planetära gränserna.

– Tyvärr är det nästan inga makthavare som lyssnar på forskningen i det här. Det finns inga empiriska bevis på att storskalig grön tillväxt skulle vara möjlig, säger han.

Vad som konkret måste ske enligt Rudberg är bland annat att fossilindustrin behöver läggas ner, jordbruket ställas om från industriell monokultur till småskalig och ekologisk samt att skogsbruket inte ska bygga på kalhyggen.

Bl.a. detta skriver Syre i sitt nya reportage om Fältbiologernas nya program för miljörättvisa. Läs hela artikeln här.

Natursidan: “Fältbiologerna kämpar för leriga stövlar med miljörättvisa”

Ni ska även arbeta för en nedmontering av patriarkatet – vad skulle det få för konsekvenser för naturen om så skulle ske tror du?
– I århundranden har moderna stater vägletts av patriarkala idéer om att människan kan exploatera Jorden gränslöst, genom manligt kodad kontroll och dominans. Om antipatriarkala värderingar om omsorg och ömsesidigt beroende ersatte dessa idéer skulle moderna stater kunna förändra sin relation till naturen, inspirerad av de livsbejakande insikter som väglett urfolk i årtusenden och de senaste åren återigen bekräftats av toppmodern forskning om resiliens och planetära gränser. Denna nygamla natursyn måste utgå från det faktum att människan är en del av naturen, att vi och våra ekosystem är beroende av varandra och att verklig hållbarhet endast går att skapa med respekt för planetens gränser. (…)

Det är kanske de politiska utspelen och aktivismen som genererar mest uppmärksamhet, men Fältbiologerna är så mycket mer än det.
– När vi är ute och inventerar hotade skogar, skådar sällsynta fåglar eller artbestämmer vackra lavar är vi fullt upptagna med att uppleva naturen. Då vill vi glädjas åt den natur som fortfarande finns. Våra upplevelser i naturen ger oss dessutom kunskap och energi som vi tar med oss in i miljödebatten. Allt hänger ihop.

Detta är bara ett litet utdrag ur det långa reportage Natursidan nyss publicerat om Fältbiologerna, vår syn på miljörättvisa och våra planer för år 2021. Läs hela reportaget här.