Fältbiologernas aktion i Kungsträdgården

Fältbiologernas aktion i Kungsträdgården


I lördags 22/2 gick Fältbiologerna ut med att almarna i Kungsträdgården skulle avverkas. Som vi lyfte fram är detta inget konstigt utan en normal process enligt den svenska modellen och i enlighet med hur resten av skogen i Sverige sköts. Självklart vill vi inte skövla Kungsträdgården och vi vill inte heller att skogen ska ta slut. Detta var en symbolisk aktion för att visa hur katastrofalt det svenska skogsbruket är. Det bästa vi kan göra för klimatet, arterna och människan är att låta skogen stå kvar.

 

Läs mer om hur dåligt skogen egentligen mår på www.omskogen.se

 

Läs mer om medias nyhetsrapportering om aktionen:

https://mitti.se/nyheter/hotade-almarna-skogens/?omrade=vasastan

https://www.natursidan.se/nyheter/avverka-almarna-i-kungstradgarden-faltbiologerna-i-rollen-som-skogsindustri/

 

#skogensomtogslut #trädplantage #skog