Fältbiologernas förtroendevalda 2021

Fältbiologernas förtroendevalda 2021

Fältbiologernas förtroendevalda 2021


På riksårsmötet 2021 valdes ett gäng peppade medlemmar till Fältbiologernas olika grupper och utskott. Tveka inte att ta kontakt med någon av grupperna om du är nyfiken på deras jobb!

 

Riksstyrelsen

Riksstyrelsen håller koll på Fältbiologerna, leder vårt påverkansarbete och tar massa viktiga beslut.
Läs mer om riksstyrelsens arbete!

 • Lovisa Roos (ordförande)
 • Leo Rudberg (ordförande)
 • Alice Gimbro Frisk (vice ordförande)
 • Cecilia Rydberg
 • Signe Propst
 • Elsa Nelander
 • Elsa Nordin
 • Evelina Szamosi
 • Ylva Lidén

Redaktionen

Redaktionen arbetar med att göra medlemstidningen Fältbiologen.
Läs mer om redaktionens arbete!

 • Tobias Larsson (redaktör)
 • Vilho Pitkanen
 • Ivar Anderberg
 • Ty Lotz
 • Regan McEnroe
 • Vera Malmquist
 • Leila Hasch

Valberedningen

Valberedningen hittar nya personer som vill åta sig nya förtroendeuppdrag.

 • Anton Kvarnbäck
 • Fatema Rasoli
 • Ellen Bergenfeldt

Ölandskommittén

Ölandskommittén fixar och ordnar den årliga medlemslägret Fältstation Öland. Läs mer om Fältstation Öland här!

 • Arvid Nyman
 • Edward Gabrielsson
 • Lovisa Rossgård
 • Judith Askling

RÅM-kommittén

RÅM-kommittén ansvarar för att planera och genomföra föreningens riksårsmöte. Läs mer om RÅM här!

 • Klara Michold
 • Isabel von Krusenstierna
 • Joachim Jonasson

Sociala medier-gruppen

Sociala medier-gruppen fixar och trixar med Fältbiologernas sociala medier.

 • Tuva Jagell
 • Sara Sarx Sönnebo
 • Elias Blad

Lekmannarevisorer

Fältbiologernas lekmannarevisorer ansvarar för att granska styrelsens arbete.

 • Marvin Gilbert Hallström
 • Axel Flodin Vacher
 • Johanna Olin (suppleant)
 • Patrick Scott Rossi (suppleant)