Fältbiologernas förtroendevalda 2022

Fältbiologernas förtroendevalda 2022

Fältbiologernas förtroendevalda 2022


På riksårsmötet 2022 valdes ett gäng peppade medlemmar till Fältbiologernas olika grupper och utskott. Tveka inte att ta kontakt med någon av grupperna om du är nyfiken på deras jobb!

Signe Propst


Ylva Lidén 

Signe Propst och Ylva Lidén valdes till Fältbiolgoernas nya ordförande 2022.


Riksstyrelsen

Riksstyrelsen håller koll på Fältbiologerna, leder vårt påverkansarbete och tar massa viktiga beslut.
Läs mer om riksstyrelsens arbete!

 

 • Signe Propst (ordförande)
 • Ylva Lidén(ordförande)
 • Elsa Nordin
 • Isabel von Krusenstierna

 

 • Tobias Larsson
 • Astrid Nahnfeldt
 • Nora Sverredal
 • Per Svensson

Redaktionen

Redaktionen arbetar med att göra medlemstidningen Fältbiologen.
Läs mer om redaktionens arbete!

 • Vilho Pitkanen (redaktör)
 • Ivar Anderberg
 • Ty Lotz
 • Olga Bäckström
 • Astrid Blomberg
 • Linnea Backman

Valberedningen

Valberedningen hittar nya personer som vill åta sig nya förtroendeuppdrag.

 • Sara Sarx Sönnebo
 • Evelina Karlsson
 • Astrid Karabová Bäckström

RÅM-kommittén

RÅM-kommittén ansvarar för att planera och genomföra föreningens riksårsmöte. Läs mer om RÅM här!

 • Joachim Jonasson
 • Alice Gimbro Frisk
 • Mohammad Ahmadi
Ölandskommittén

Ölandskommittén fixar och ordnar den årliga medlemslägret Fältstation Öland. Läs mer om Fältstation Öland här!

 • Samuel Holdar
 • Sarah Forsén
 • Martin Svensson

Sociala medier-ansvariga

Sociala medier-gruppen fixar och trixar med Fältbiologernas sociala medier.

 • Elias Blad
 • Emma Johansson

Lekmannarevisorer

Fältbiologernas lekmannarevisorer ansvarar för att granska styrelsens arbete.

 • Patrick Scott Rossi
 • Linnea Hård af Segerstad
 • Fredrik Munters (suppleant)
 • Hanna Ekström(suppleant)