Föreningsdokument

FÖRENINGSDOKUMENT

Styrdokument

Här har vi samlatFältbiologernas  övergripande föreningsdokument.

Kommunikation

Här finner du olika delar av vår grafiska profil –  manual, logotyp, typsnitt och piktogram.

Mallar & blanketter

Här finner du olika blanketter för till exempel utlägg eller ansökan om aktivitetsbidrag. Här finns också mallar för klubbar. Till exempel standardstadgar och uppstartsprotokoll.