Blanketter

BLANKETTER

Starta klubb-mall

 

 

 

Kommer snart

 

Söka bidrag-blanketter

 

Det finns tre sätt för klubbar, nätverk och distrikt att få pengar från Fältbiologerna. Det första baseras på att ni har haft aktiviteter under året och kallas verksamhetsbidrag. Det andra stödet är för mer specifika aktiviteter som ni vill anordna. Det tredje är för er som startat på nytt och kallas startbidrag. Det är föreningens riksstyrelse som tar beslut om bidrag.

Verksamhetsbidrag

Ansöka om verksamhetsbidrag >> (kommer snart)

Aktivitetsbidrag

Ansöka om aktivitetsbidrag >> (kommer snart)

Startbidrag

Ansöka om startbidrag >>

 

 

 

Utläggsblankett

 

 

För att få tillbaka pengar som du lagt ut för saker som har med Fältbiologerna att göra skriver du alltså en utläggningsblankett. Tillsammans med blanketten skickar du även kvitton på dina utgifter. Klicka här >>  för att komma till formuläret.

Så här fyller du formuläret

Börja med att fylla i vilken del av Fältbiologerna som ska betala dig – riks, klubb eller distrikt – du ska alltså inte skriva en person. Har aktiviteten skett i klubben skickar du till klubbens kassör, inom ett distrikt till distriktets kassör. Har du varit på en aktivitet med riks skickar du det till kansliet i Stockholm.

Fyll sedan i kontaktuppgifter till dig själv samt bank, kontonummer och clearingnummer.

Förklara vad kostnaderna har gått till och gör en sammanräkning av totalsumman som du ska få tillbaka.

1. Kvitton eller verifikat

Det är mycket viktigt att du sparar alla kvitton – de bevisar dina utgifter (detta kallas inom föreningar också för verifikat). Dessa måste bifogas för att du ska kunna få betalt för dina utlägg.

Utskrivna verifikat

 1. Häfta fast alla kvitton med en häftapparat på ett tomt A4-papper, tänk på att lämna plats för hålen.
 2. Ge varje verifikat ett nummer efter den ordning som du skrivit dem på räkningen, 1,2,3 osv.
 3. Sätt flera verifikat på samma papper

Digitala verifikat

 1. Ta en bild (med bra kvalité)/ scanna in eller spar ned kvitto.
 2. Döper du varje fil med de nummer du givit det på utläggsblanketten.

2. Skicka in

Utskrivna verifikat

 1. Häftar ihop verifikatpappret med själva balnketten,
 2. lägger det i ett kuvert och postar till den som är ansvarig för det du haft kostnader för. Antingen klubben, distriktet eller riksföreningen.

Digitala verifikat

 1. Skapa ett mail som innehåller
  1. verifikat döpta med rätt siffra
  2. Ifylld utläggningsblankett
 2. Skicka mailet till kanslichef@faltbiologerna.se.

3. Utbetalning från riks

 1. Sker endast om kvitton/verifikat är medskickade och kompletta.
 2. Om du skickat alla uppgifter senast 30 dagar efter att aktiviteten har varit.
 3. Utbetalning sker en gång per månad om allt är korrekt.
 4. OBS! Klubbar och distrikt kan ha andra relger, kontakta dem direkt för frågor.

Frågetecken?

Om du är osäker på något är det bara att kontakta kansliet. Och du – kom ihåg att dela med dig av dina räkningsskills till dina polare!