Ha åsikt om fältbiologernas åsikter

Ha åsikt om fältbiologernas åsikter

Var med och bestäm vad Fältbiologerna ska tycka!

Fältbiologerna har politiska program som berättar vad Fältbiologerna tycker i olika frågor, te.x om skog, klimat, gruvor med flera. De berättar om vad vi tycker om vad vilka förändringar vi driver och vilken värld vi vill ha. Nu ska Fältbiologerna  ta fram ett nytt politisk program om miljörättvisa.  Alla medlemmar har möjlighet att ge sina åsikter på fältbiologernas riksårsmöte i januari då vi ska rösta om förslaget. Men för att lägga fram ett så bra förslag som möjligt vill vi ha medlemmarnas input redan nu. Det kan vara input om stort och smått. Så vad tycker du att Fältbiologernas åsikter borde vara?

Du kan läsa förslaget här >>

Du kan ge dina åsikter på dessa två sett:

Du kan komma med input fram till och med 20 september.

Har du frågor? kontakt tove.lonneborg@faltbiologerna.se eller Sofie.schenck@gmail.com.