I nöd och lust – FÄLTBIOLOGEN NR 3-4/2013

I nöd och lust – FÄLTBIOLOGEN NR 3-4/2013

I nöd och lust – FÄLTBIOLOGEN NR 3-4/2013


Det stora bajsnumret är här! Fältbiologen tar ett helthetgrepp på begreppet bajs och försöker utröna vad det är bra till och hur vi hanterar det både i våra egna kroppar och när det kommer ut. Vi synar djurens inre världar samt dyker ner i dyngan tillsammans med småkryp, mossor och mikroorganismer.

 

Läs Fältbiologen nr 3-4 2013 här