Fler skogar behövs! - Fältbiologernas inventeringsrapport för 2019

Fler skogar behövs! - Fältbiologernas inventeringsrapport för 2019

Fler skogar behövs!

Fältbiologernas skogsnätverk släpper idag sin årliga inventeringsrapport som visar på att stora skogsområden med höga naturvärden fortfarande står helt utan skydd.

Många skogslevande arter behöver stora sammanhängande skogar för att överleva och kunna sprida sig. Men i större delen av landet är riktiga skogar endast kvar som små fläckar i ett landskap där skogar ersatts med trädplantager, vilket gör att dessa arter riskerar att dö ut. I nordvästra Sverige finns fortfarande större sammanhängande områden med kontinuitetsskog (skog som aldrig tidigare kalavverkats) kvar. 

Fältbiologernas skogsnätverk besökte ett sådant område i Jämtland 2019 och gjorde cirka 1300 fynd av över 70 olika naturvårdsarter, varav hälften var rödlistade. Trots detta står området helt utan skydd. Delar är redan borta och ytterligare skövling är planerad. Vi står inför ett vägval idag. Om vi de kommande åren väljer att skövla de sista oskyddade kontinuitetsskogarna kommer de att vara borta för alltid och vi kommer att utrota flera arter. Fältbiologerna kräver därför att skövlingen av kontinuitetsskogar måste upphöra!

Du hittar rapporten här 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt och ytterligare information:

Isak Vahlström

isak.vahlstrom@gmail.com

0738052848

 

Tore Dahlberg

tore.g.dahlberg@gmail.com

0703810435

 

Pressansvarig:

Kommunikation- och medlemssamordnare

Lisa Forsberg

070- 387 01 27

kommunikator@faltbiologerna.se