Extrainsatt riksårsmöte (RÅM 2.0)

  • Extrainsatt riksårsmöte 2017
    Bild 1/1
Datum: 5 Augusti
Tid: 10:00-13:00
Plats: Hisingen, Göteborg
Kontakt: Johan Andersson, johan.andersson@faltbiologerna.se

På riksårsmötet  2017 beslutades att Fältbiologerna ska byta verksamhets- och räkenskapsår; från september-augusti, till januari-december. Riksstyrelsen fick då i uppdrag att kalla till ett extra RÅM ( RÅM 2.0) som skulle ske under Fältstation Öland eller Sommarlägret. 

Nu är det alltså bestämt att årest extrainsatta riksårsmöte kommer att hålla den 5 augusti i anslutning till årets sommarläger, Climate Camp Sweden (3-7 augusti). Självklart kan en komma endast på riksårsmötet eller distansrösta.  

Möteshandlingarna för RÅM 2.0 hittar du längst ned på denna sida!

Vad är RÅM?

RÅM är en förkortning för riksårsmöte, som är Fältbiologernas högst beslutande organ. Ordinarie RÅM hålls i januari och där bestämmer vi bland annat vilka som ska sitta på olika förtroendeposter, fastställer verksamhetsplan och budget och diskuterar propositioner och motioner.

Vad är ett extrainsatt riksårsmöte (RÅM 2.0)? 

Vid särskilda omständigheter kan ett extrainsatt riksårsmöte hållas. Då får vi enligt stadgarna bara besluta om de frågor som finns med i kallelsen. I år ska vi ha ett extrainsatt riksårsmöte eftersom att byte av verksamhets- och räkenskapsår innebär att vi måste ändra stadgarna, och alla stadgeändringar måste röstas igenom på två RÅM efter varandra. 

På extra RÅM kan vi nu, innan nästa år börjar, besluta om vi vill att nästa verksamhets- och räkenskapsår ska följa de nya reglerna. Dessutom finns ytterligare en propostion och en motion från RÅM 2017 som rör stadgeändringar. De kommer också att tas upp under extra RÅM, se dagordningen.

Dagordning 

§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Val av mötesfunktionärer
§ 3. Godkännande av dagordning
§ 4. Fråga om mötet behörligen utlysts
§ 5. Fastställande av röstlängd
§ 6. Genomgång av mötesordning
§ 7. Behandling av propositioner
 a) Möjliggörande för val av två ordförande
 b) Byte av verksamhets- och räkenskapsår
§ 8. Behandling av motioner
 a) Uppdatera Fältbiologernas syfte
§ 9. Godkännande av logotyp
§ 10. Mötets avslutande

Distansröstning
Du som inte kan vara på plats fysiskt under mötet har enligt stadgarna rätt att rösta på distans. Mer info om hur det går till kommer komma här.

Ladda ner fil
moteshandlingar_ram_2.0.pdf7.71 MB
Sidan senast uppdaterad den 22 Jun 2017

Kommentarer (0)

Kommentera artikeln

Logga in
Fältbiologerna 2016 | Kontakta webmaster
RSS: Allt nytt | Kalendarium
Se mer av Fältbiologerna: