Extrainsatt riksårsmöte (RÅM 2.0)

  • Extrainsatt riksårsmöte 2017
    Bild 1/1
Datum: 5 Augusti
Tid: 10:00-13:00
Plats: Hisingen, Göteborg
Kontakt: Johan Andersson, johan.andersson@faltbiologerna.se

På riksårsmötet  2017 beslutades att Fältbiologerna ska byta verksamhets- och räkenskapsår; från september-augusti, till januari-december. Riksstyrelsen fick då i uppdrag att kalla till ett extra RÅM ( RÅM 2.0) som skulle ske under Fältstation Öland eller Sommarlägret. 

Nu är det alltså bestämt att årest extrainsatta riksårsmöte kommer att hålla den 5 augusti i anslutning till årets sommarläger, Climate Camp Sweden (3-7 augusti). Självklart kan en komma endast på riksårsmötet eller distansrösta.  

Möteshandlingarna för RÅM 2.0 hittar du längst ned på denna sida!

Vad är RÅM?

RÅM är en förkortning för riksårsmöte, som är Fältbiologernas högst beslutande organ. Ordinarie RÅM hålls i januari och där bestämmer vi bland annat vilka som ska sitta på olika förtroendeposter, fastställer verksamhetsplan och budget och diskuterar propositioner och motioner.

Vad är ett extrainsatt riksårsmöte (RÅM 2.0)? 

Vid särskilda omständigheter kan ett extrainsatt riksårsmöte hållas. Då får vi enligt stadgarna bara besluta om de frågor som finns med i kallelsen. I år ska vi ha ett extrainsatt riksårsmöte eftersom att byte av verksamhets- och räkenskapsår innebär att vi måste ändra stadgarna, och alla stadgeändringar måste röstas igenom på två RÅM efter varandra. 

På extra RÅM kan vi nu, innan nästa år börjar, besluta om vi vill att nästa verksamhets- och räkenskapsår ska följa de nya reglerna. Dessutom finns ytterligare en propostion och en motion från RÅM 2017 som rör stadgeändringar. De kommer också att tas upp under extra RÅM, se dagordningen.

Dagordning 

§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Val av mötesfunktionärer
§ 3. Godkännande av dagordning
§ 4. Fråga om mötet behörligen utlysts
§ 5. Fastställande av röstlängd
§ 6. Genomgång av mötesordning
§ 7. Behandling av propositioner
 a) Möjliggörande för val av två ordförande
 b) Byte av verksamhets- och räkenskapsår
§ 8. Behandling av motioner
 a) Uppdatera Fältbiologernas syfte
§ 9. Godkännande av logotyp
§ 10. Mötets avslutande

Distansröstning
Du som inte kan vara på plats fysiskt under mötet har enligt stadgarna rätt att rösta på distans. Det gör du genom att först anmäla dig senast kl. 9.00 lördagen 5 augusti 2017. Skriv “Distansröstning extra RÅM” som ämne och skicka ditt namn och personnummer (det behövs för att kontrollera att bara medlemmar röstar) till styrelsen@faltbiologerna.se.

Under mötet behöver du som röstar på distans vara tillgänglig för att omedelbart svara på mail när omröstning sker. Du kommer att få frågan som röstas om på mail av mötesordförande, och röstar genom att svara till samma person. Mer info om hur det går till i detalj på plats får du som anmäler dig till distansröstning.

Du måste vara ordinarie medlem* oavsett om du röstar på distans eller genom att närvara fysiskt. Du kan inte rösta genom fullmakt, alltså genom att be någon på plats rösta åt dig

*ordinarie medlem är de medlemmar som är över fem (5) år och under 26 år 

 Extra information

I verksamhetsplanen 2017 står allting som RÅM 2017 har bestämt att riksföreningen i Fältbiologerna ska göra under året. Det är framförallt riksstyrelsens uppgift att se till att verksamhetsplanen genomförs. Ett av fokusområdena under 2017 är en kraftfull kommunikation, där vi satsar på att locka ännu fler att engagera sig hos oss. I årets verksamhetsplan (mål nr. B.1.2) står:

“En ny grafisk profil (inklusive ny logotyp) tas fram och implementeras, t.ex. i material, på hemsidan och i medlemstidningen Fältbiologen. En ny logotyp ska godkännas av RÅM.”

En grafisk profil är som ett paket med de färger, former och bokstavsstilar som används när vi kommunicerar. Den grafiska profilen kommer inte att tas upp för beslut, men det kan vara bra att känna till vilka färger och former som passar ihop med den logotyp som väljs.

Ett företag har anlitats för att titta på hur en ny logotyp för Fältbiologerna skulle kunna se ut. Vad vill vi till exempel förmedla; att vi är unga, modiga, intresserade av natur och miljö? De har samlat in synpunkter, skisser och idéer från medlemmar och funderat över vad som är speciellt med just Fältbiologerna.

Nedanför kan du ladda ned förslagen på de nya logotyperna. Det kommer gå att rösta både på de något av de tre nya förslagen och den gamla logtypen. Makten att välja ligger hos dig som medlem! 

Ladda ner fil
moteshandlingar_ram_2.0.pdf7.71 MB
faltbiologerna_logotypforslag.pdf1.67 MB
Sidan senast uppdaterad den 3 Aug 2017

Kommentarer (0)

Kommentera artikeln

Logga in
Fältbiologerna 2016 | Kontakta webmaster
RSS: Allt nytt | Kalendarium
Se mer av Fältbiologerna: