Intervju med distriktsstyrelsen Stockholm-Uppland-Gotland

Intervju med distriktsstyrelsen Stockholm-Uppland-Gotland

Styrelsen! Från vänster: Signe Propst, Malva Korall, Signe Rönnegård, Jonas Bengtsson och Olivia Åhlund (valdes till styrelse på årsmötet 2019).

HEJ, FÖRTROENDEVALD I SUG-STYRELSEN!

Det är nu dags att kandidera till att vara med i nästa års styrelse för distrikt Stockholm-Uppland-Gotland, som väljs på distriktets årsmöte den 3e oktober.  För att våra medlemmar ska ha god insyn i och förståelse för våra förtroendeuppdrag så har vi valt att berätta lite om vad vi gör i styrelsen. Här presenteras Signe Propst (ordförande), Signe Rönnegård (ledamot), Jonas Bengtsson (sekreterare), Malva Korall (ledamot) från styrelsen!

 

Signe Propst 

VAD INNEBÄR DITT UPPDRAG?
Officiellt representerar jag som ordförande distriktsstyrelsen utåt, men då vi är en väldigt platt organisation skulle jag säga att alla tar så mycket plats och syns så mycket i utåtriktad kommunikation som de känner sig bekväma med.

I styrelsearbetet stöttar vi klubbar och medlemmar i distriktet tillsammans med vår verksamhetsutvecklare (som tar hand om det mesta av pappersarbetet), samt arbetar för att vi som förening ska uppfylla målen i vår verksamhetsplan.

Mer konkret är jag med och arrangerar aktiviteter (såsom distriktsårsmöte  och introkurs) diskuterar samarbeten med olika föreningar, medarrangerar fjällvandringar, diskuterar hur vi ska få in fler nya i föreningen, skriver dagordningar och handlar fikat till  mötena.

VAD ÄR ROLIGAST MED ATT SITTA I DISTRIKTSSTYRELSEN?
Att arbeta tillsammans med de andra i styrelsen, när vi ses en gång i månaden lär en sig alltid något nytt om både varandra och olika sakfrågor! Att arrangera lyckade kurshelger där en känner att alla fått med sig nya vänskaper och kunskaper hem. Att laga mat och prata om livet med styrelsekompisarna.

NÄMN NÅGOT DU HAR LÄRT DIG
Hur det kan gå till att anställa en ny medarbetare (läsa CV:n, kalla till intervju, göra en tjänstebeskrivning), vilket vi gjorde hösten 2019. Det har varit väldigt lärorikt  och roligt att vara med om hela processen “bakom kulisserna”, och se den anställde utvecklas i sin roll. Och att som ung få ha makten att bestämma vem en tycker passar bäst för att arbeta med oss unga, det har känts roligt att få ta det ansvaret.

HUR MYCKET TID LÄGGER DU PÅ STYRELSEARBETE?
Varje månad har vi ett ordinare styrelsemöte över en helgdag, ibland även extrainsatta i samband med exempelvis planering av kurser. Utöver det tar det en del tid att utföra de uppdrag man har kommit överens om på styrelsemötena. I snitt lägger jag nog ungefär tre timmar i veckan, utöver kurshelger och månatliga styrelsemöten. Sommartid försöker vi ta paus och ha ledigt från våra förtroendeuppdrag. I perioder kan det bli stressigt, men vi försöker vara lyhörda och se till att ingen får för stor arbetsbörda. Därför är det bra om en kan säga till när det känns som att en har för mycket att göra.

VAD BEHÖVER MAN KUNNA FÖR ATT KANDIDERA TILL STYRELSEN?
Först och främst behöver man tid och ork för att engagera sig. Det är väldigt roligt och lärorikt, men för att bli det måste man ge det tid. Räkna med en helgdag i månaden plus några timmar per vecka. Sedan är det bra att ha varit aktiv i fältbiologerna, gått på aktiviteter, möten osv. så att du känner föreningen och hur den fungerar för medlemmar.

Utöver det är det bra med ett intresse för natur/miljö och att tycka om att arbeta tillsammans med andra unga. Ett stort plus är om du har suttit i någon styrelse, elevråd eller liknande förut. På så vis är det lättare att komma in i arbetet och få det så roligt som möjligt.

 

Signe Rönnegård 

VAD INNEBÄR DITT UPPDRAG?
Rent konkret så innebär uppdraget att ha styrelsemöte en gång i månaden, och sedan arbeta med olika uppgifter däremellan. Det kan vara högt och lågt! Vilken mat vi ska äta på de kurser vi anordnar, hur vi kan stötta initiativ från klubbar och medlemmar, vilken bank vi ska ha distriktets konto på…

VAD ÄR ROLIGAST MED ATT SITTA I DISTRIKTSSTYRELSEN?
Jag tycker om att få träffa människor från olika delar av Fältbiologerna. Sen är det också kul att få en mer övergripande bild av föreningen. Jag har lärt mig otroligt mycket genom det! Att få titta på organisatoriska frågor, och hur man kan hjälpa fler unga att engagera sig. Typ “okej här har vi några som vill starta en klubb, hur kan vi i styrelsen stötta det?”

NÄMN NÅGOT DU HAR LÄRT DIG
Hösten 2019 skedde en rekrytering till ett projektarbete som vi i distriktsstyrelsen ansvarade för. Det var intressant att vara del av anställningsprocessen: bestämma vem som ska kallas till intervju, sitta med på intervjuerna och sedan besluta vem som skulle anställas. En häftig känsla – att som ung och förtroendevald få vara med och ta ansvar över något sådant. Lärde mig mycket av det.

HUR MYCKET TID LÄGGER DU PÅ STYRELSEARBETE?
Upplägget som vi har kört på är styrelsemöten en heldag varje månad. Sedan blir det väl oftast några timmar i veckan utöver det, ibland mindre. Det växlar i perioder. Dessutom har vi i princip ledigt från styrelsearbetet sommartid. Jag tycker att vi försöker vara lyhörda för om någon upplever att arbetsbördan blir för stor.

VAD BEHÖVER MAN KUNNA FÖRA ATT KANDIDERA TILL STYRELSEN?
Jag skulle säga att en miniminivå är att ha tid för styrelsemöten varje månad. Arbetet däremellan kan man ju anpassa efter hur mycket tid man har, men att man ändå ska vara redo att lägga ner arbete även mellan styrelsemötena. Det är också en fördel att ha tidigare erfarenhet från föreningen, typ ha varit aktiv i en klubb.

 

Jonas Bengtsson 

VAD INNEBÄR DITT UPPDRAG?
Som sekreterare ska jag se till att protokoll från alla styrelsemöten finns i mappen på Google drive och på distriktets sida på faltbiologerna.se, så att styrelsen och medlemmarna har koll på vad som har beslutats och hur våra planer ser ut. Jag ska också se till att protokollen skrivs under och skickas till vår revisor i september, så att den kan granska vad styrelsen har gjort under året. Som ledamot är jag med och bestämmer över distriktets verksamhet och arrangerar aktiviteter tillsammans med resten av styrelsen.

VAD ÄR ROLIGAST MED ATT SITTA I DISTRIKTSSTYRELSEN?
Att umgås med de andra i styrelsen, och att vara inblandad i vad som händer i föreningen i och med att distriktet påverkar och påverkas av vad som händer i klubbarna och på riksnivå.

NÄMN NÅGOT DU HAR LÄRT DIG
Byråkrati, hur ett årsmöte går till, och att leda grupper.

HUR MYCKET TID LÄGGER DU PÅ STYRELSEARBETE?
Ganska mycket, kanske tre timmar i veckan. Det kan vara mer eller mindre. Mötena har vi i år valt att ha på en helgdag varje månad, kl. 10-16. Det är nästan ingenting som ska göras på sommaren, men mycket inför distriktsårsmötet i oktober och kurserna på våren. Det går bra att säga till ifall man inte hinner eller orkar lägga så mycket tid på styrelsearbetet under en period, vilket är skönt.

VAD BEHÖVER MAN KUNNA FÖRA ATT KANDIDERA TILL STYRELSEN?
Det är bra att ha varit aktiv i Fältbiologerna för att veta vad uppdraget innebär, och det är ett plus om man har suttit i klubbstyrelse eller i styrelsen i någon annan förening innan man kandiderar. Själv hade jag inte haft något förtroendeuppdrag när jag kandiderade, men det gick bra i alla fall. Man lär sig snabbt hur saker funkar, och får hjälp av de andra i styrelsen.

 

Malva Korall

VAD INNEBÄR DITT UPPDRAG?
Lokalansvarig/vanlig ledamot 

VAD ÄR ROLIGAST MED ATT SITTA I DISTRIKTSSTYRELSEN?
Finurligt/problemlösning + lunchpauserna

NÄMN NÅGOT DU HAR LÄRT DIG
Problemlösning!

VAD SKULLE DU SÄGA ATT MAN BEHÖVER KUNNA FÖR ATT KANDIDERA TILL STYRELSEN? 
Jag tror att det är jättebra om man har varit aktiv tidigare i föreningen. Man kanske har suttit i klubbstyrelse eller varit med på en del av våra aktiviteter.

 

Är du nyfiken på att kandidera till styrelsen?

Om du är Fältbiolog och bor inom region Stockholm, Uppland eller Gotland – då är du med i vårt distrikt! Vi arrangerar större aktiviteter, som fjällvandringar, kurser och resan till och från Fältstation Öland, och hjälper också klubbarna i distriktet med aktiviteter och allt möjligt annat! 2-4 oktober har vi årsmöte, och då ska vi välja en ny styrelse! Som medlem i styrelsen är du med och driver distriktet: allt från att anordna introhelger och årsmöten till att bestämma vad vår verksamhetsutvecklare ska göra och ha regelbundna möten med fantastiska styrelsekollegor! Om du ska gå med i styrelsen är det bra ifall du har varit aktiv i Fältbiologerna i ett år eller mer. Vill du kandidera till styrelsen? Fyll då i det här formuläret! Eller är du nyfiken och vill veta mer? Hör av dig till sug.styrelsen@faltbiologerna.se