Kandidera till förtroendeuppdrag för Stockholm-Uppland-Gotlands distrikt!

Kandidera till förtroendeuppdrag för Stockholm-Uppland-Gotlands distrikt!

Kandidera till förtroendeuppdrag i Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland!

Den 2-4 oktober 2020 har distriktet Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland årsmöteshelg. För dig som just nu vill satsa på att engagera dig i Fältbiologerna och bor inom distriktet är detta något du borde kolla in.

Styrelsen

Styrelsen för distriktet Stockholm-Uppland-Gotland är den grupp av fältbiologer som organiserar och bestämmer över distriktets arbete. Som del i styrelsen får du arbeta aktivt med att arrangera aktiviteter, fördela pengar, bidra med egna idéer till distriktets utveckling och genomföra projekt tillsammans med både nya och erfarna fältbiologer i styrelsen och våra anställda. Här nedanför beskrivs uppdraget lite närmare, och HÄR hittar du även en intervju med nuvarande styrelsen om hur de upplevt styrelsearbetet.

Vad är styrelsens ansvar?
Styrelsen ansvarar för att genomföra aktiviteter som introkurser, klubbstyrelsekurs (klubbkalas), fjällvandringar och distriktsårsmötet. De driver också aktivism och politisk påverkan. Medlemmarna (bland annat du!) bestämmer tillsammans på årsmötet vad styrelsen ska satsa på under året, sen bestämmer styrelsen hur de ska genomföra dessa saker. Det mesta av föreningens administration (så som ansökningar, bokföring, betalning av räkningar, etc) sköts av distriktets anställda och inte av styrelsen.

Vilken hjälp får jag med att komma in i styrelsearbetet?
För alla nya styrelsemedlemmar anordnas en överlämningshelg efter DÅM, där den tidigare styrelsen introducerar hela styrelseuppdraget till den nya styrelsen. Under denna helg läggs din grund för årets engagemang. För frågor som dyker upp under året går det också alltid bra att höra av sig till distriktets verksamhetsutvecklare, Moa, så hjälper hon gärna till.

Hur arbetar styrelsen och vad krävs av mig som vill kandidera till styrelsen?
Styrelsen har möten ungefär en gång i månaden, där beslut tas och aktiviteter planeras. Du förväntas av dig att du kan vara med på överlämningshelgen, och senare på de flesta styrelsemöten som sker en gång i månaden. Du bestämmer tillsammans med resten av styrelsen vilka uppgifter du ska ta och du ber om hjälp när du behöver.

Valberedning eller revisor

Valberedningen är de personerna som får uppdraget att föreslå kandidater till nästa distriktsårsmöte.

Revisorerna är de som kontrollerar att föreningen sköts som den ska och följer svensk lag. Vi har en professionell “auktoriserad” revisor och utöver denna kan fältbiologernas medlemmar väljas till lekmannarevisorer.

Om du vill kandidera!

Klicka här för att kandidera till styrelsen!
Klicka här för att kandidera till valberedning eller revisor!

För frågor om styrelsearbetet, kontakta distriktsstyrelsen direkt på mail sug.styrelse@faltbiologerna.se, eller direkt till vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/faltbiologernastockholmupplandgotland/
Det går också jättebra att kontakta Moa på kansliet med frågor om uppdragen, på moa.lindholm@faltbiologerna.se.