Kandidera till förtroendeuppdrag för Stockholm-Uppland-Gotlands distrikt!

Kandidera till förtroendeuppdrag för Stockholm-Uppland-Gotlands distrikt!

Kandidera till Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland!

Styrelsen för distriktet Stockholm-Uppland-Gotland är den grupp av fältbiologer som organiserar och bestämmer över distriktets arbete. Den 4-6/10 har distriktet Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland årsmöteshelg. För dig som just nu vill satsa på att engagera dig i Fältbiologerna och bor inom distriktet är detta något du borde kolla in. Här hittar du det viktigaste du behöver veta om att kandidera till styrelsen!

Som del i styrelsen får du arbeta aktivt med att arrangera aktiviteter, fördela pengar, bidra med egna idéer till distriktets utveckling och genomföra projekt tillsammans med både nya och erfarna fältbiologer i styrelsen och våra anställda. Du har tillgång till rätt mycket resurser som t ex distriktets pengar, anställda, utrustning och lokaler i att genomföra allt detta.

Detta år planerar distriktet att genomföra ett projekt som kommer fokusera på helglånga naturaktiviteter fyllda med naturupplevelser och fältbiologiska insikter. Styrelsen kommer därför jobba en hel del med detta projekt.

Vad är styrelsens ansvar?

Styrelsen ansvarar för att genomföra aktiviteter som introkurser, klubbstyrelsekurs (klubbkalas), fjällvandringar, och distriktsårsmötet. De driver också aktivism och politisk påverkan. Vilka saker som styrelsen ska satsa på under året, bestäms av medlemmar (bland annat du!) tillsammans på årsmötet 5e oktober, sen bestämmer styrelsen själv hur de ska genomföra dessa saker. Det mesta av föreningens administration (så som ansökningar, bokföring, betalning av räkningar, etc) sköts av distriktets anställda och inte av styrelsen.

Vilken hjälp får jag med att komma in i styrelsearbetet?

För alla nya styrelsemedlemmar anordnas en överlämningshelg efter DÅM, där den tidigare styrelsen introducerar hela styrelseuppdraget till den nya styrelsen. Under denna helg läggs din grund för årets engagemang, och ni väljer vem som ska göra vad och när. Du kommer då också prata med resten av styrelsen om vilka delar av arbetet som just du vill fokusera på, och bland våra många engagerade medlemmar, anställda, och andra i våra nätverk finns många du kan lära dig av.

Hur arbetar styrelsen?

Styrelsen har möten ungefär en gång i månaden, där beslut tas och aktiviteter planeras. Du behöver inte vara med på alla, men förväntas vara med på de flesta.

Vad krävs av mig som vill kandidera till styrelsen?

Du förväntas av dig att du kan vara med på överlämningshelgen, och senare på de flesta styrelsemöten som sker en gång i månaden. Du bestämmer tillsammans med resten av styrelsen vilka uppgifter du ska ta och du ber om hjälp när du behöver. Hur aktiv du vill vara bestämmer du själv.

Att sitta i styrelsen är dessutom en väldigt bra övning om du i framtiden är intresserad av mer krävande styrelseuppdrag i t ex Fältbiologernas riksstyrelse, andra föreningar eller organisationer.

Du kan också kandidera till valberedning eller revisor.

Valberedningen är de personerna som får uppdraget att föreslå kandidater till nästa distriktsårsmöte

Revisorerna är de personerna som kontrollerar att föreningen sköts som den ska och följer svensk lag. Vi har en professionell “auktoriserad” revisor, och utöver denna kan fältbiologers medlemmar väljas till lekmannarevisorer.

Om du vill kandidera!

Kontakta valberedningen Sigrid Edholm, sigrid.edholm@gmail.com och Tor Persson, tor-persson@hotmail.com.

För frågor om styrelsearbetet, kontakta distriktsstyrelsen direkt på mail sug.styrelse@faltbiologerna.se, eller direkt till vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/faltbiologernastockholmupplandgotland/