Kandidera till förtroendeuppdrag och anmäl dig till RÅM!

Kandidera till förtroendeuppdrag och anmäl dig till RÅM!

Valberedningen letar fortfarande efter kandidater. Känner du någon som verkligen borde sitta i styrelsen, skriva tidningen eller organisera en riksaktivitet? Nominera den då! Är denna person du? Kandidera!

 

Styrelse
Riksstyrelsens uppgift är att genomföra beslut som tas på riksårsmötet. Utöver detta träffas styrelsen ca 10 gånger per år och har riksstyrelsemötet. En del av det styrelsen diskuterar under året blir till propositioner (alltså förslag) till nästkommande riksårsmöte. Mycket av styrelsens arbete handlar alltså om riksårsmötet, att följa upp det senaste mötet samt förbereda inför det kommande. Frågor som styrelsen tar med till riksårsmötet är ofta stora och viktiga beslut som hela föreningen bör stå bakom. Styrelsen tar dock under året flera beslut på egen hand.

Utskott
Läs mer om våra utskott >>

Sista ansökningsdag till förtroendeuppdrag: 16 november

Anmäl dig till Fältbiologernas Riksårsmöte – en av de absolut roligaste och viktigaste händelserna under Fältbiolog-året!

Sista anmälningsdag till RÅM: 1 december