Kandidera till miljömentor 2022-2023!

Kandidera till miljömentor 2022-2023!

KANDIDERA TILL MILJÖMENTOR – ARVODERAT UPPDRAG PÅ 50 %

 

Vill du arrangera kurshelger med och för unga personer ute i naturen och inne i miljödebatten runtom i Sverige 2022-2023? Kandidera till att bli Fältbiologernas nya miljömentor!

 

Vad uppdraget innebär

Fältbiologernas riksstyrelse föreslår i vår Pengapartyproposition att Fältbiologerna nästa år ska inleda projektet Naturmakt på riksnivå, som arrangerar kurshelger ute i naturen och inne i miljödebatten runtom i Sverige.

Kurshelgerna kombinerar naturupplevelser med miljökamp genom att fokusera på olika miljöfrågor genom naturutflykter, studiebesök, praktiskt naturvårdsarbete och liknande.

Om Naturmakt ska bli av behöver vi en projektledare för detta – en medlem i Fältbiologerna som arvoderas på halvtid som miljömentor! Miljömentorns ansvar blir främst att utbilda 3-5 medlemmar per helg som arrangerar kurshelgen tillsammans med miljömentorn. Uppdraget löper i två år med ansvar för att arrangera ca 6 kurshelger per år enligt förslaget.

Riksstyrelsen föreslår att Naturmaktsprojektet ska fokusera på att vara inkluderande och nå ut till nya målgrupper, t.ex. genom samarbeten med andra föreningar, riktade värvningar eller val av plats. Aktiviteterna ska ha så låga trösklar som möjligt, genom gratis deltagande och fokus på upplevelser snarare än avancerat lärande.

Om du vill läsa mer om Naturmakt och miljömentorn, läs Pengapartypropositionen (särskilt s. 5-6) här: https://drive.google.com/file/d/1g98YgO6nooJ9T2GmFcxnbHa6VCMHlmw9/view 

Utöver pengapartypropositionen beslutade riksstyrelsen på sitt decembermöte att lägga fram följande tilläggsyrkanden til RÅM som specificerar miljömentorns roll:

Miljömentorn arbetsleds av ordföranden.
Miljömentorn får tillgång till dator och mobil som Fältbiologerna köper in.

Miljömentorn erbjuds en plats på kansliet i Stockholm, medverkan på kansliets veckomöten, incheckningar och liknande.

Miljömentorn behöver inte flytta till Stockholm.
Miljömentorn erbjuds att medverka på riksstyrelsemöten.
Miljömentorns arvodering inleds från 15 januari.
Miljömentorn får samma nivå på arvode och samma arbetsvillkor som ordföranden. OBS: Detta kan innebära att arvodet skiljer sig från summan i propositionen.

 

Hur du kandiderar

Huruvida Naturmakt överhuvudtaget blir av – och huruvida vi ska arvodera en Miljömentor och exakt vad hens roll blir – bestäms av Fältbiologernas riksårsmöte (RÅM) 2022. Vi kan således inte garantera någonting om rollen i dagsläget, utan allt är helt upp till Fältbiologernas medlemmar som fattar beslut på RÅM.

Riksstyrelsen beslutade på sitt novembermöte att göra ett tilläggsyrkande till vår pengapartyproposition om att välja Miljömentorn direkt på RÅM 2022. Därför uppmuntrar vi nu alla medlemmar att kandidera!

På grund av kommunikationsmissar och respekt för hållbart engagemang kommer Fältbiologernas valberedning tvvärr inte kunna valbereda denna roll (något valberedningen själva uttryckt). Därför kommer istället medlemmar få kandidera direkt till RÅM, utan något valberett förslag. 

Varje kandidat kommer få möjlighet att presentera sig på RÅM samt att medverka i en 15 minuters utfrågning av kandidaterna. Dessutom finns möjlighet för alla medlemar att plädera, d.v.s. att berätta för mötet om varför en tycker att en viss kandidat ska väljas.

Om du vill kandidera kan du göra det på plats på RÅM, men du uppmuntras varmt att meddela så fort du vet att du vill kandidera till Fältbiologernas ordförande på ordforande@faltbiologerna.se så vi kan planera schemat.

Har du några frågor? Kontakta Fältbiologernas ordförande Leo Rudberg på ordforande@faltbiologerna.se eller 0762508230.