Kurs för aktiva skogsinventerare!

Kurs för aktiva skogsinventerare!

Är du sugen på att lära dig mer om tekniken vid skogsinventering? Kursen är för dig som inventerar skog inom den ideella naturvården.

Under kursen kommer du få bekanta dig med en programvara som heter Q-GIS, och är ett verktyg som bearbetar geografisk data. Du kommer alltså bekanta dig hur du kan använda kartprogram i datorer för att identifiera skogar.

Kursen anordnas av Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen. Kursen är den 9-10 februari och kommer att vara på Naturskyddsföreningens kansli i Stockholm.

Läs mer och anmäl dig! >>