Livet är gratis – FÄLTBIOLOGEN NR 3 2009

Livet är gratis – FÄLTBIOLOGEN NR 3 2009

Livet är gratis – FÄLTBIOLOGEN NR 3 2009


Det bästa i livet är gratis, heter det ju så fint. Och det håller vi med om. Fältbiologen nummer 3/09 handlar om gratis mat och möbler, frihet i skog och mark, om bär och svamp samt allt om hur du ska förbereda dig inför COP15-mötet i Köpenhamn.

 

Läs Fältbiologen nr 3 2009 här