Mark- och miljööverdomstolen lyfter återigen Ojnarefallet

Mark- och miljööverdomstolen lyfter återigen Ojnarefallet

Idag stod det klart att det blir ytterligare en omgång i domstol för Ojnareskogen på norra Gotland när frågan nu tas upp i Mark- och miljööverdomstolen. Fältbiologerna som länge kämpat för skogen och vattnet är glada att frågan prövas i högre instans. Kampen går vidare. 

– Idag upplever vi en mörk exploateringsvåg som drar genom Sverige, säger Sara Vikström Olsson, ordförande. Att vi lyckats få frågan omprövad visar på vad en stark och stridbar folkrörelse kan åstadkomma. Vi ser nu fram emot att ytterligare framlägga våra ståndpunkter i den fortsatta rättsprocessen.

Det var sommaren 2012 som Fältbiologerna tillsammans med en rad andra organisationer och privatpersoner gjorde frågan om skogen på norra Gotland till rikskändis. Från den spektakulära konflikten för 2 år sedan har nu frågan återigen hamnat i domstol och i mars i år hölls förhandlingar i mark- och miljödomstolen. Den 2 juni meddelade den domstolen tillstånd till Nordkalks täktverksamhet men nu prövas alltså målet igen i motsvarande hovrätten. Fältbiologerna var med och överklagade domen tillsammans med bl.a Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen.

– Vi har varit och är trygga i våra argument, kan vi inte skydda Ojnareskogen är det lite kvar vi kan skydda. Nu ser vi fram emot att fortsätta driva den linjen i de kommande förhandlingarna säger Alva Snis Sigtryggsson, Vice ordförande. Vi vill se beslutet om prövning som ett litet hopp om ett klokare samhälle.

Kontakt: 
Sara Vikström Olsson
Ordförande, Fältbiologerna
0734-237950

Alva Snis Sigtryggsson
Vice ordförande, Fältbiologerna
076-0535242