Miljöpolitisk debatt inför kyrkovalet 12 september

Miljöpolitisk debatt inför kyrkovalet 12 september

12 september ordnar Fältbiologerna en stor debatt inför kyrkovalet, där representanter för nio nomineringsgrupper – bl.a. en riksdagsledamot – debatterar allt från skog och klimat till rasism och samkönade äktenskap. Debatten, som sänds live på Facebook och redan lockat 700 intresserade, är den enda arrangerad av en religiöst obunden organisation. 

Fältbiologerna, Sveriges största miljö- och naturorganisation för unga, ger sig nu in i valrörelsen inför kyrkovalet. I syfte att uppmärksamma frågor om kyrkans skogar, flygresor och homofobi arrangerar ungdomarna en nationell debatt där nio nomineringsgrupper medverkar.

– Kyrkovalet är ett miljöval. Ska Svenska Kyrkan fortsätta skövla naturskogar på löpande band, sälja ut samiska marker till exploatörer och flyga sönder vår framtid? Eller ska Svenska Kyrkan ta klimatkrisen och artdöden på allvar, skydda alla naturskogar och respektera samers rättigheter? Sådana frågor kommer vi ställa nomineringsgrupperna, säger Leo Rudberg, ordförande för Fältbiologerna.

Leo Rudberg, ordförande för Fältbiologerna. Foto: Alex Fälting.
Leo Rudberg, ordförande för Fältbiologerna. Foto: Alex Fälting.

Debatten har lockat över 700 intresserade på Facebook, där den kommer sändas live söndagen 12 september 18:00-20:00. Debatten är den enda debatten inför kyrkovalet 2021 som arrangeras av en religiöst obunden organisation. Svenska Kyrkans ungas nyvalda ordförande Tova Mårtensson kommer hålla ett inledningsanförande inför debatten, som särskilt riktar sig till förstagångsväljare från 16 års ålder.

– Svenska Kyrkan har mycket makt över vår framtid – både som Sveriges största organisation och som Sveriges femte största skogsägare. Kyrkans arbete får mycket stora konsekvenser för oss unga, för klimatet och för den biologiska mångfalden. Därför måste även kyrkliga makthavare ställas till svars, säger Rudberg.

Under sommaren har Fältbiologerna starkt kritiserat Centerpartiet för sina krav på skogspolitiken, som man menar hotar både klimatet och den biologiska mångfalden. Trots det väljer nu Magnus Ek, centerpartistisk riksdagsledamot, att medverka i debatten.

– Vi är mycket glada att flera nomineringsgrupper med olika syn på dessa viktiga frågor tackat ja till att medverka. På så vis tydliggörs skiljelinjerna inför valet – och förstagångsväljarna kan fatta egna välgrundade beslut, säger Rudberg.

Utöver miljön fokuserar debatten även på frågor om mänskliga rättigheter. Kyrkovalet har fått mycket uppmärksamhet i dessa frågor, både med anledning av debatten om samkönade äktenskap där vissa nomineringsgrupper vill förbjuda präster att vägra viga samkönade par och debatten om den växande rasismen.

– Sverigedemokraterna och andra rasistiska nomineringsgrupper försöker ta makt över kyrkan. Det är ett stort hot mot kyrkans arbete för utsatta människor. Kyrkopolitikerna ta ett ansvar för att bekämpa rasismen och homofobin, avslutar Rudberg.

Debatten kan ses här: https://www.facebook.com/events/s/kyrkan-miljon-debatt-infor-kyr/884804058789810/

Bilderna är fria att publicera. Foto på Leo Rudberg: Alex Fälting. Övriga bilder: Foto: Fältbiologerna

Kontakt

För intervjuer, mer information eller liknande, kontakta:

Leo Rudberg, ordförande för Fältbiologerna på riksnivå

0762508230

ordforande@faltbiologerna.se

Vi ordnar debatt inför kyrkovalet söndagen 12 september.
Vi ordnar debatt inför kyrkovalet söndagen 12 september.

Fältbiologerna är Sveriges största natur- och miljöorganisation för unga. Sedan 1947 har organisationen engagerat tusentals barn och unga mellan 6 till 25 år till att uppleva, skydda och kämpa för klimat och natur. www.faltbiologerna.se