Missade du "Snacka med kansliet?"

Missade du "Snacka med kansliet?"

Hej! Här kommer en sammanfattning från den digitala föreningskonferens i helgen, avsnitt ”snacka med kansliet!”

Kansliet jobbar tillsammans för att förvalta och utveckla föreningen. Vi har delat upp uppgifterna på fyra personer. Här kan du se vad varje person gör och vem du kan vända dig till om du har frågor eller behöver hjälp med något:

Erika har det övergripande ansvaret för utveckling och administration av Fältbiologernas rikskansli, har ansvar för kansliets medarbetare samt ansvar för administrationen av organisationens ekonomi. Det handlar bland annat om att arbetsleda kansliets anställda, hålla koll på budgeten, att se till att kansliets dagliga arbete fungerar och att långsiktiga mål uppnås. Vill du snacka budget, har du frågor om hur du ansöker om aktivitets- eller medlemsbidrag eller har andra frågor kring samarbeten,  kansliets arbete eller annat spännande kan du kontakta mig!

Lisa har det övergripande ansvaret för kommunikation i föreningen. Detta är till exempel hemsidan, sociala medier och föreningens mejllkonton. Jag tar också fram allt material (affischer, klistermärken, banderoller, info-folfrar m.m). Jag har också ansvar för föreningens medlemssystem. Behöver du material, inlogg till hemsidan eller vill göra ett klubbutskick kan du kontakta mig!

Joakim stöttar och hjälper alla klubbar utanför Stockholm-Uppland-Gotland, likt Moa. Jag hjälper medlemmar knyta kontakter, hjälper med föreningsarbete och aktivitetsarrangerande, kan hålla utbildningar vid behov och på många andra sätt hjälpa er starta och driva klubbar. Jag jobbar också lite i bakgrunden med att skapa guide-material och andra resurser för att hjälpa klubbar med sin verksamhet! Jag har alltid tid att prata med dig som är medlem.

Moa jobbar för distriktet Stockholm-Uppland-Gotland. Tillsammans med distriktsstyrelsen jobbar jag med att stötta klubbar och medlemmar i våra regioner på olika sätt. Mig kan du fråga om det mesta som har att göra med att starta och driva klubb, att ordna aktiviteter och hur du kan engagera dig. Jag hjälper även till med distriktets kurser och andra evenemang, och sköter mycket av distriktets administration, såsom ekonomi, nyhetsbrev, sociala medier, utlåning av utrustning och lokaler mm.

Är du osäker vem du ska maila? Ingen fara! Maila bara info@faltbiologerna.se så skickar vi vidare mailet till rätt person :D