Motioner inför RÅM 2021!

Motioner inför RÅM 2021!

Motioner till riksårsmötet 2021!

Nu är motionerna klara inför riksårsmötet! Dessa motioner är medlemmarnas förslag på hur organisationen ska utvecklas framöver. Alla medlemmar får komma på riksårsmötet (RÅM) i januari och diskutera och rösta om motionerna.

Medlemmarna har skickat in in tolv motioner till RÅM 2021

 • Fältbiologisk bildningstradition
 • Ett ramverk för Fältbiologskurser
 • Visenter i den svenska faunan
 • Minifältismaterial
 • Kanslibyggnationen
 • Fältbiologerna tar avstånd från veganism
 • Framåt för en ännu radikalare flygpolitik
 • Miljö- och klimaträttvisepolitiska programmet (1)
 • Miljö- och klimaträttvisepolitiska programmet (2)
 • Ändringar i styrelsens proposition om ett miljö- och klimaträttvisepolitiskt program
 • Fältbiologernas antikapitalistiska program
 • Omfördelning

Här läser du motionerna! >>

Här läser du de förslag styrelsen har lagt fram (propositionerna) >>

Här kan också läsa Fältbiologernas stadgar! >>

Propositionerna och motionerna är förslag som alla medlemmar har rätt att rösta om under riksårsmötet (RÅM) som hålls 2-5 januari. Varje proposition består av en beskrivande text och en eller flera att-satser. Att-satserna är meningarna som står sist i varje proposition (“Riksstyrelsen yrkar/föreslår att…”). Det är att-satserna som det kommer röstas om under RÅM. Till varje motion har också styrelsen skrivit ett svar med förslag på hur RÅM enligt styrelsen borde rösta i frågan.

Diskutera motionerna!
Nytt för i år är att det inför RÅM kommer anordnas sju förmöten och en mötesskola under december. Det är digitala tillfällen när vi ska diskutera de förslag som kommit in till RÅM, de så kallade motionerna och propositionerna. Det är helt frivilligt att delta på förmötena och ingen anmälan krävs. Läs mer om förmötena här>>

 

Sista dagen för att anmäla sig till RÅM 2021 är 15 december. Anmäl dig här! >>