Motionsstopp 1 november!

Motionsstopp 1 november!

Ta chansen att påverka!

Har du åsikter om föreningen? Tycker du att det finns något saknas i Fältbiologerna? Då kan du lämna in en motion till Fältbiologernas riksstyrelse. Ta din chans att förändra och påverka föreningen!

Vad är en motion?
En motion kan handla om olika saker. Det kan vara allt från förslag på kampanj, ändringar i stadgan, eller några av våra politiska program. Här kan du se ett par exempel på hur man kan skriva en motion Har du frågor om hur man ska skriva en motion kan du alltid höra av dig till Lisa, Fältbiologernas kommunikatör lisa.forsberg@faltbiologerna.se

Var ska jag skicka motionen?
När du är klar med din motion skickar du den sedan till riks.styrelsen@faltbiologerna.se  De kommer därefter ge ett motionssvar. Motionerna kommer därefter diskuteras under Riksårsmötet (RÅM) där alla medlemmar får ta ställning till just din motion!

Vad är RÅM?
Vill du veta mer om RÅM och allt annat kul som händer där? Läs mer här. När datumet för RÅM 2019 närmar sig skickar vi ut en kallelse.

Skicka in din motion senast den 1 november!