Nästa tema av Fältbiologen: konflikt

Nästa tema av Fältbiologen: konflikt

Redaktionen har haft första planeringsmötet för nästa nummer av Fältbiologen! Temat kommer att vara “konflikt”, och eftersom Fältbiologen är medlemmarnas tidning behöver vi nu massor av bidrag på temat! Vad händer när olika delar av miljörörelsen motarbetar varandra? Vad händer när olika arter i naturen ryker ihop? Och hur hanterar en bäst konflikter i närmaste fältbiologklubb?

Skriv, fota och illustrera tidningsbidrag och skicka dem till redaktionen@faltbiolgerna.se, dock senast den 10:e maj.

 

PS. Vi uppskattar om du meddelar oss så snart som möjligt om du vill bidra, då blir det mycket lättare för oss att planera tidningen! DS.