Nu är skogen skyddad!

Nu är skogen skyddad!

Ojnareskogen skyddas från kalkbrytning!

Idag kom domen från Mark- och miljööverdomstolen som innebär att Ojnareskogen skyddas från kalkbrytning, det är en stor seger för Fältbiologerna och hela miljörörelsen.

Ojnareskogen är ett område på norra Gotland med världsunik natur och utrotningshotade arter. Företaget Nordkalk och SMA Mineral har ansökt om att bryta miljontals ton kalk på området, men det avslås. Kalkbrytningen skulle dessutom innebära fara för våtmarker och vattenflöden, och därmed också lokalbefolkningens vattenförsörjning.

Trots det har kampen varit lång, omkring tio år med överklaganden och prövningar har gjort framtiden oviss. När Nordkalk påbörjade sin avverkning på området 2012 tog Fältbiologerna saken i egna händer. Tillsammans med privatpersoner och andra organisationer stoppade de skogsmaskinerna och hindrade exploateringen. En stark miljörörelse gick samman i demonstrationer och stod upp för naturen och lokalbefolkningen.

Detta ledde till att regeringen 2015 beslutade att området Bästeträskvid Ojnareskogen skulle bli ett Natura 2000-område (EU-naturreservat) som nu Mark- och miljööverdomstolen bedömer skulle skadas av kalkbrytning i ojnareskogen. Domen bevisar att en stark miljörörelse gör skillnad och att civil olydnad lönar sig, det är Fältbiologerna stolta över.