Ny ordförande i Fältbiologerna

Ny ordförande i Fältbiologerna

Minou Moon är ny ordförande i Fältbiologerna

Fältbiologernas riksårsmöte har valt Minou Moon till ny ordförande för Fältbiologerna efter 17 år som medlem i föreningen. Mest engagemang har Minou lagt i Skånedistriktet där hen varit drivande i styrelsen under de senaste tre åren.

Minou var på sin första fältbiologaktivitet redan som sjuåring. Sedan dess har hen varit med på så mycket som kroppen har tillåtit, t.o.m. ett 12-timmars fågelskådarmaraton 2004 som genomfördes i rullstol under pågående cancerbehandling.
– Det var mina föräldrar som anmälde mig som dubbelmedlem i Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna 1998. Sedan dess har jag varit aktiv och det är 17 år nu.

Som ordförande vill Minou utveckla den verksamhet som Fältbiologerna har idag och ge de lokala klubbar ytterligare stöd.
– Föreningens viktigaste del är medlemmarna och de lokala klubbarna. Jag tycker målet ska vara att alla medlemmar ska ha en närbelägen hemmaklubb, säger hen.
– För mig känns det också viktigt att tänka fram en teoretisk metod för hur vi ska få fram en långsiktig utbildningstradition i Fältbiologerna.

Politikiskt vill Minou lägga mer fokus på att lyfta felanvändning av naturresurser och artutdöende.
– Jag vill öka förståelse för de sammanhang i naturen som vi alla är en del av. Vissa kallar det ekosystemstjänster, andra uttrycker att det skulle vara ett ömsesidigt beroende men för mig handlar det om att allt hänger ihop, säger Minou Moon.

Vi vill även passa på att rikta ett stort tack till vår avgående ordförande Sara Vikström Olsson som har suttit 4 år i riksstyrelsen varav 2 år som ordförande. Hon har lagt ner ett fantastiskt arbete i att driva föreningen framåt som resulterat i både stort genomslag i media och viktig utveckling för föreningen.

För mer information:

Minou Moon, ordförande
minou.moon@faltbiologerna.se
070-387 01 18

Jenny Hallström, kommunikatör
jenny.hallstrom@faltbiologerna.se
070-387 57 55