Nyheter

Nästa tema av Fältbiologen: konflikt

Redaktionen har haft första planeringsmötet för nästa nummer av Fältbiologen! Temat kommer att vara “konflikt”, och eftersom Fältbiologen är medlemmarnas tidning behöver vi nu massor av bidrag på temat! Vad händer när olika delar av miljörörelsen motarbetar varandra? Vad händer när olika arter i naturen ryker ihop? Och hur hanterar en bäst konflikter i närmaste

Nej till gruvdrift i Oviken

Natur- och miljöorganisationen Fältbiologerna säger nej till gruvdrift i Bergs kommun i Jämtland och vill att planerna på brytning stoppas då det riskerar allvarliga miljökonsekvenser. En gruva hade varit förödande för natur och miljö, anser Fältbiologernas ordförande Lovisa Roos. Det kanadensiska bolaget EU Energy Corp planerar att ansöka om tillstånd för brytning av vanadin i

Statens bolag motverkar miljömålen

Pressmeddelande 4 mars 2019 Statens bolag motverkar miljömålen Fältbiologernas skogsnätverk har besökt Sveaskogs marker i Jokkmokks och Arjeplogs kommuner. Granskningen visar att flera områden helt saknar skydd trots förekomsten av många rödlistade arter. – Genom sin verksamhet bidrar statliga Sveaskog till utrotningen av arter och motverkar miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv

Tema: mat – FÄLTBIOLOGEN NR 1/2019

Tema: mat – FÄLTBIOLOGEN NR 1/2019 Om dumpstring, vilplockat till våren, lyxig vandringsmat, goda recept, skräpmat, naturbetesmark, kompostmaskar, besprutningsfritt och om Greta Thunbergs Fridays for Future.   Läs Fältbiologen nr 1 2019 här

Rädda vitryggen - möte med introduktion!

🌲Obs! Du måste föranmäla dig, se nedan! 🌲 Är du sugen på att lära dig mer om vitryggig hackspett och varför det bara finns ca 25 st kvar i hela Sverige? Vill du komma ut i vackra gamla lövskogar och hjälpa till att rädda vitryggen? Fredagen den 15 mars är det ett nationellt vitryggsmöte på

Skriv under kraven till regeringen!

Ett flertalet organisationer har gått ihop för att tillsammans ställa krav på hur staten nyttjar sina skogar. För att begränsa klimatförändringarna, möta våra klimatmål och motverka artdöden behöver vi förändra den synen vi har på skogen. Därför måste staten ta ansvar för vår gemensamma skog! Statens hantering av skogen ska vara ett föredöme för andra

Bildtävling!

TÄVLA OCH VINN FINA PRISER! Fältbiologen lanserar en bildtävling där alla medlemmar får bidra med sina bästa fotograferier, teckningar och målningar. Gärna nåt som har med naturen att göra! Skicka din bild till redaktionen@faltbiologerna.se, senast den 15e februari! Fältbiologen är en tidning för alla natur- och miljöintresserade ungdomar. Vill du bidra med en artikel? Skicka

Stor nordisk klimatsrejk 1 februari!

På fredag når klimatstrejkerna - inspirerade av Greta Thunbergs skolstrejk - nya höjder. En stor nordisk klimatstrejk anordnas, där 50 orter över hela Norden tillsammans strejkar för en radikal klimatpolitik.   Varje fredag klimatstrejkar Greta Thunberg och tiotusentals andra aktivister världen över för klimatet. Fältbiologerna har tillsammans med ett par privatpersoner tagit initiativ till en

Kurs för aktiva skogsinventerare!

Är du sugen på att lära dig mer om tekniken vid skogsinventering? Kursen är för dig som inventerar skog inom den ideella naturvården. Under kursen kommer du få bekanta dig med en programvara som heter Q-GIS, och är ett verktyg som bearbetar geografisk data. Du kommer alltså bekanta dig hur du kan använda kartprogram i

Lovisa Roos ny ordförande för Fältbiologerna

Sveriges största natur-och miljöorganisation Fältbiologerna har en ny ordförande, Lovisa Roos. Hon tar över från Johan Andersson som lämnade uppdraget i början av året. Lovisa vill bidra till att intresset för naturen ökar och att ungdomar får reda på hur de kan påverka i miljöfrågor. Lovisa har en bakgrund inom det ideella och drivs av