Nyheter

Planer på aktiviteter? Sök aktivitetsbidrag!

Nu är den andra perioden inne för att söka aktivitetsbidrag!  Detta är till för klubbar som har planerat en aktivitet! Aktiviteterna kan vara väldigt olika, från olika sorters utflykter,  lokala kampanjer, studier eller studiecirklar,  filmvisningar – ja allt möjligt! Skicka in din ansökan senast 30 april, så får ni besked senast 15 maj.   Vad

Rädda vitryggen - skogsutflykt

🌲OSA senast 8 april till kanslichef@faltbiologerna.se 🌲   Är du mellan 6-25 år och sugen på att lära dig mer om vitryggig hackspett och varför det bara finns ca 25 st kvar i hela Sverige? Vill du komma ut i vackra gamla lövskogar och hjälpa till att rädda vitryggen? Fredagen den 26 april, ca klockan 9-16

Pressmeddelande - Aktion mot Sveaskog i Uppsala 21/3

Uppsala Fältbiologer tillsammans med Extinction Rebellion Uppsala kommer idag, på Internationella skogsdagen, att demonstrera i Uppsala mot att statliga Sveaskog avverkningsplanerar och kalhugger naturskog med höga biologiska värden. “Det finns väl dokumenterat att Sveaskog kontinuerligt avverkar skyddsvärd skog i Sverige, vilket måste upphöra om vi ska leva upp till Konventionen om biologisk mångfald och Sveriges

Nästa tema av Fältbiologen: konflikt

Redaktionen har haft första planeringsmötet för nästa nummer av Fältbiologen! Temat kommer att vara “konflikt”, och eftersom Fältbiologen är medlemmarnas tidning behöver vi nu massor av bidrag på temat! Vad händer när olika delar av miljörörelsen motarbetar varandra? Vad händer när olika arter i naturen ryker ihop? Och hur hanterar en bäst konflikter i närmaste

Nej till gruvdrift i Oviken

Natur- och miljöorganisationen Fältbiologerna säger nej till gruvdrift i Bergs kommun i Jämtland och vill att planerna på brytning stoppas då det riskerar allvarliga miljökonsekvenser. En gruva hade varit förödande för natur och miljö, anser Fältbiologernas ordförande Lovisa Roos. Det kanadensiska bolaget EU Energy Corp planerar att ansöka om tillstånd för brytning av vanadin i

Statens bolag motverkar miljömålen

Pressmeddelande 4 mars 2019 Statens bolag motverkar miljömålen Fältbiologernas skogsnätverk har besökt Sveaskogs marker i Jokkmokks och Arjeplogs kommuner. Granskningen visar att flera områden helt saknar skydd trots förekomsten av många rödlistade arter. – Genom sin verksamhet bidrar statliga Sveaskog till utrotningen av arter och motverkar miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv

Tema: mat – FÄLTBIOLOGEN NR 1/2019

Tema: mat – FÄLTBIOLOGEN NR 1/2019 Om dumpstring, vilplockat till våren, lyxig vandringsmat, goda recept, skräpmat, naturbetesmark, kompostmaskar, besprutningsfritt och om Greta Thunbergs Fridays for Future.   Läs Fältbiologen nr 1 2019 här

Rädda vitryggen - möte med introduktion!

🌲Obs! Du måste föranmäla dig, se nedan! 🌲 Är du sugen på att lära dig mer om vitryggig hackspett och varför det bara finns ca 25 st kvar i hela Sverige? Vill du komma ut i vackra gamla lövskogar och hjälpa till att rädda vitryggen? Fredagen den 15 mars är det ett nationellt vitryggsmöte på

Skriv under kraven till regeringen!

Ett flertalet organisationer har gått ihop för att tillsammans ställa krav på hur staten nyttjar sina skogar. För att begränsa klimatförändringarna, möta våra klimatmål och motverka artdöden behöver vi förändra den synen vi har på skogen. Därför måste staten ta ansvar för vår gemensamma skog! Statens hantering av skogen ska vara ett föredöme för andra

Bildtävling!

TÄVLA OCH VINN FINA PRISER! Fältbiologen lanserar en bildtävling där alla medlemmar får bidra med sina bästa fotograferier, teckningar och målningar. Gärna nåt som har med naturen att göra! Skicka din bild till redaktionen@faltbiologerna.se, senast den 15e februari! Fältbiologen är en tidning för alla natur- och miljöintresserade ungdomar. Vill du bidra med en artikel? Skicka