Föreningsstruktur

FÖRENINGENS STRUKTUR

Det finns framförallt två saker som kännetecknar Fältbiologerna när det gäller struktur: ideellt engagemang och en platt organisation. Hos oss betyder det att inte finns en person i föreningen som bestämmer utan vi bestämmer tillsammans. Här nedan kan du läsa om de olika grupperna som gör det möjligt för Fältbiologerna att finnas. Glöm inte att du behövs och att du kan engagera dig i de olika grupperna om du vill.

DU

Oavsett om du är med på aktiviteter eller stödjer oss är du den viktigaste delen av Fältbiologerna. Vi finns för att tillsammans blir vi bättre. Vi kan både påverka mer men också ha så himla mycket roligare om just du är med!

KLUBB

Vi har klubbar runt om i landet som i stort sett är helt självgående föreningar. De har sin egen styrelse, får själva förvalta sina pengar och bestämma över sin egen verksamhet.  Klubbarna har egna sidor här på hemsidan där du kan kolla in vilka de är och vad som är aktuellt just nu. En klubb kan utgå från ett geografiskt område eller efter ett visst intresse.DISTRIKT

En del regioner i Sverige finns fler klubbar som ligger i närheten av varandra. Då kan det vara bra att de samverkar och de bildar då ett distrikt som samordnar klubbarna inom samma geografiska område. Idag finns distriktet Stockholm-Uppland-Gotland (S-U-G).

NÄTVERK

Här samlas medlemmar från hela landet som vill engagera sig inom ett speciellt område, t.ex. skog, klimat, jordbruk och gruvor. Nätverken har inte riktigt samma struktur som klubbarna och distrikten, men är egna beslutande organ och har vanligtvis tre förtroendevalda som sköter kontakten utåt i föreningen samt ekonomin. Nätverken är direkt kopplade till riksföreningen.

RIKSSTYRELSEN

Riksstyrelsens uppgift är att genomföra beslut som tas på riksårsmötet. Utöver detta träffas styrelsen ca 10 gånger per år och har riksstyrelsemötet. En del av det styrelsen diskuterar under året blir till propositioner (alltså förslag) till nästkommande riksårsmöte. Mycket av styrelsens arbete handlar alltså om riksårsmötet, att följa upp det senaste mötet samt förbereda inför det kommande. Frågor som styrelsen tar med till riksårsmötet är ofta stora och viktiga beslut som hela föreningen bör stå bakom. Styrelsen tar dock under året flera beslut på egen hand.

RIKSÅRSMÖTET

Är allas stora chans att träffas och diskutera Fältbiologernas framtid och hur vi ska förändra och förbättra, medlemmarna bestämmer sedan allt från verksamhetsplan till föreningsstruktur och vad Fältbiologerna är.

Riksårsmötet är Fältbiologernas högst beslutande organ, och sker under RÅM.

UTSKOTT

I Fältbiologerna kan en engagera sig på många olika sätt, bland annat genom att vara förtroendevald i något av våra utskott. De jobbar på ideell basis och väljs på riksårsmötet. Utskotten träffas några gånger per år och lägger till stor del själva upp sitt arbete utifrån sitt uppdrag.

Just nu har vi följande utskott: RÅM-kommittén, Redaktionen, Ölands-kommittén, Valberedningen, revisorer och Sociala medier-gruppen.

 

 

TIDNINGEN FÄLTBIOLOGEN

Vår medlemstidning når både aktiva och medlemmar och stödmedlemmar, samt finns på många bibliotek i Sverige. Den berättar mycket om föreningens senaste aktiviteter, intressefrågor, små tips till att själv hjälpa naturen med mera. Att den finns så lättillgängligt gör att många kan ta hjälp av den i skolarbeten och som inspiration till att starta upp aktivitet på sin ort.

Tidningen görs helt ideellt av förtroendevalda som väljs på riksårsmötet – Redaktionen. Det är fantastiskt att se hur de lyckas sprida Fältbiologernas frågor till så många människor.

 

 


RIKSKANSLIET

Fältbiologerna har ett Rikskansli med två anställda, en kanslichef och en kommunikation och medlemssamordnare. Dit vänder sig medlemmar, representanter från andra organisationer och förtroendevalda inom Fältbiologerna för all typ av information.

 

Detta kan du få hjälp med

  • Värvarmaterial: affischer, broschyrer, Fältbiologen-tidningar, värvarvykort och värvartalonger
  • Frågor om ditt medlemskap, klubbtillhörighet och adressändringar
  • Få upplagt texter och bilder på hemsidan eller inloggsuppgifter för att själv lägga upp.
  • Prenumerationer på Fältbiologen
  • Kontaktuppgifter till förtroendevalda
  • Utskick till medlemmar i din klubb/distrikt/nätverk/ditt geografiska område.
  • Råd och tips inför att starta klubb, för dig som har en klubb eller du som vill lägga ned.
  • Nyheter/aktivteter annonserade i våra kanaler
  • Söka pengar