Nätverk

NÄTVERK

Ibland är en intresserad av en speciell fråga och då finns Fältbiologernas olika nätverk!

Det finns nätverk inom en del specifika områden, som exempelvis skog och jordbruk. Nätverken är alltså ett sätt att få kontakt och kunna ordna aktiviteter med andra som är intresserade av samma sak över hela landet. Nätverk är i jämförelse med klubbar endast nationella. Alla medlemmar är välkomna i de olika nätverken. Du kan också lätt starta ett nytt nätverk inom ett nytt specifikt område om du så skulle vilja. Alla medlemmar i Fältbiologerna har rösträtt på nätverkens årsmöten.

SKOGSNÄTVERKET

Skogsnätverket kombinerar nördig artkunskap med hårdförd skogspolitik. Vi färdas till fina skogar, tittar ofta i lupp och kämpar mot orättvisor i skogsbruket, typ som en superhjälte.

 

VATTENNÄTVERKET

VILANDE- Vill du lyfta dessa frågor? Bli då nätverksorganisatör!

I vattennätverket kan en lära sig om vad som händer under ytan. En träffar på  vattnets invånare och gosar med allt från fiskar och blötdjur till alger och mossor. Fokus kan till exempel vara  fiskepolitik och vattenkraft, och lära sig om hur vi ska bevara och försvara livet i hydrosfären!

 

KLIMATNÄTVERKET

VILANDE- Vill du lyfta dessa frågor? Bli då nätverksorganisatör!

Naturkatastrofer och extremväder. På vissa håll torka, på andra håll hela länder under vatten. Klimatförändringarna väntar inte! Och det är de som släpper ut minst som drabbas hårdast. Vi i klimatnätverket ser till att politiken och samhället fattar vad som står på spel och att det är nu det gäller

 

GRUVNÄTVERKET

VILANDE- Vill du lyfta dessa frågor? Bli då nätverksorganisatör!

En gruva är den mest miljöpåverkande verksamhet som finns eftersom det grävs bort stora volymer som inte går att ersätta. I dagsläget marknadsförs Sverige utomlands som ett land med billiga resurser och även en plats där det går snabbt och smidigt att få miljötillstånd för brytning.

 

JORBRUKSNÄTVERKET

VILANDE- Vill du lyfta dessa frågor? Bli då nätverksorganisatör!

Jordbruk och miljö hör ihop. Hur maten produceras ger konsekvenser för hela ekosystemet. Stor del av världen täcks av odlingsmark, varor transporteras kors och tvärs och vår konsumtion påverkar miljön och levnadsförhållandena både i Sverige och resten av världen.