Kommunikation

KOMMUNIKATION

Här finner du olika delar av vår grafiska profil –  manual, logotyp, typsnitt och piktogram. Den grafiska profilen är en del av vår identitet och kommunikation. Med dessa byggstenar kan du alltså göra någonting alldeles eget! Det kan till exempel vara någonting till klubben eller till ett evenemang. Läs gärna den grafiska profilmanualen innan du sätter igång. Har du några frågor så klan du alltid höra av sig till Fältbiologernas kommunikatör. Här hittar du också mallar för att skriva, för pressmeddelande och annat smått och gott!

Kommunikation ingår för alla medlemmar och förtroendevalda i Fältbiologerna. Kommunikation är all typ av informationsutbyte och är både hur vi pratar med varandra samt hur vi pratar om varandra/föreningen

Fältbiologernas kommunikation ska vara

  • Aktiv Information om planerade aktiviteter ska alltid kommuniceras till medlemmarna i god tid.
  • Transparant Det ska vara lätt att förstå vilka Fältbiologerna är och vad vi tycker
  • Visa bredd Vi är en organisation för alla, de ska synas!
  • Enkel och begriplig Fältbiologerna ska kunna förklara komplicerade saker med enkla ord.
  • Kaxig Vass tunga och svar på tal ska vara ledord vid arbetet med extern kommunikation.
  • Enhetlig Det ska tydligt framgå att Fältbiologerna är avsändare och därför ska alltid den grafiska profilen efterföljas.

Kommunikationspolicy (styrdokument) >>

Logotyp

Officiell logotyp för  skärm>> Officiell logotyp för  tryck>>  Inspirationsmaterial logotyp för klubbar >>

Manual

Den grafiska profilmanualen finns i två versioner. Läs online >> För utskrift >>

Piktogram

Våra piktogram används som symboler för vilka vi är och vad vi gör. För skärm >> För tryck >>

Karaktärer

Våra karaktärer kan används som symboler för hur en medlem eller en ung klimat- och miljöengagerad person kan se ut. För skärm >>

Typsnitt

Vi använder oss av typsnittet Roboto Mono och Adobe Garamond Pro. Roboto Mono kan laddas ner på google och Adobe Garamnond Pro finns i Adobe-produkter. Vårt egna typsnitt FältSans är skapta av våra medlemmar. Det är aldrig sig helt likt, då bokstäver kan bytas ut. Typsnittet används endast för (huvud)rubriker >>

Annat material

Här kan du hitta material för andra saker, till exempel former. Former för tryck >>  Former för skärm >>

Motionsskrivarguiden!

Har du åsikter om föreningen? Tycker du det finns något som saknas i Fältbiologerna? Då kan du lämna in en motion till Fältbiologernas riksstyrelse! Motionen kan handla om olika saker. Det kan vara allt från förslag på kampanj, till ändringar i stadgarna eller några av våra politiska program. I vår guide får du hjälp om hur en kan skriva en motion >>

Pressmeddelande mall

Här finns en manual för att skriva ett pressmeddelande >>

Debattartikel tips

Hur ska man få någon att tänka till, ändra åsikt eller till och med göra någonting åt ett problem? Kolla in dessa tips för debattartikel! >>

Presentationsmall

Är du sugen på att göra en presentation om vad du/ni  gör inom Fältbiologerna? Här finns en mall att använda >>

Dokumentmall

Eftersom att vi är STOLTA över att Fältbiologer ska vi alltid vara tydliga med att information kommer från oss. Därför har vi tagit fram mallar som ska användas när vi skriver dokument, protokoll osv. Dokument som skrivs i word >> Dokument som skrivs i google.doc >>

Identitetsutredningen

Identitetsutredningen genomfördes under 2016 och var en genomlyssning av vilka Fältbiologerna egentligen är och hur vi uppfattas. Utredning gjordes tillsammans med Geektown, en kommunikationsbyrå med ett härligt gäng unga entreprenörer. Här kan du läsa vad utredningen kom fram till >>