Planer på aktiviteter? Sök aktivitetsbidrag!

Planer på aktiviteter? Sök aktivitetsbidrag!
Nu är den första perioden inne för att söka aktivitetsbidrag. Detta är till för klubbar som har planerat en aktivitet. Aktiviteterna kan vara väldigt olika, från olika sorters utflykter,  lokala kampanjer, studier eller studiecirklar,  filmvisningar – ja allt möjligt!

Skicka in din ansökan senast 28 februari, så får ni besked senast 15 mars.

 

Vad behöver aktivitsbidraget innehålla?

För att ansökan ska kunna behandlas ska ni bifoga en plan för aktiviteten där ni beskriver vad ni vill göra och motiverar beloppet ni söker meden budget för aktiviteten.

 

Var ska blanketten skickas?

Antingen kan blanketten skrivas ut och skickas till:

Fältbiologerna

Åsögatan 115

166 24 Stockholm.

 

eller…

Mailas till:

info@faltbiologerna.se